Thiếu nhi Việt Nam – Lào - Campuchia cùng trải nghiệm hoạt động dã ngoại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ hoạt động của trại h&egrave; thiếu nhi Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Camphuchia năm 2018, 205 bạn thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; trải nghiệm th&uacute; vị c&agrave;o ngh&ecirc;u tại b&atilde;i biển Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, trong ng&agrave;y thứ 2 của trại h&egrave;, c&aacute;c bạn thiếu nhi đ&atilde; di chuyển về Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố - huyện Cần Giờ để tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi. Hơn 200 em nhỏ được chia th&agrave;nh 6 đội, mỗi đội hơn 30 người để thi đấu c&agrave;o ngh&ecirc;u. Đội n&agrave;o trong thời gian quy định d&agrave;nh được nhiều ngh&ecirc;u nhất sẽ gi&agrave;nh chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31248/3 (4).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa số c&aacute;c em nhỏ đều h&agrave;o hứng, th&iacute;ch th&uacute; khi được tham gia hoạt động thực tế. Với dụng cụ c&oacute; sẵn, mỗi bạn thiếu nhi đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh một ngư d&acirc;n miệt m&agrave;i lao động. Kết quả, trong v&ograve;ng 20 ph&uacute;t, đội 2 với 5,5kg ngh&ecirc;u đ&atilde; d&agrave;nh chiến thắng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n được trải nghiệm tự m&igrave;nh nấu v&agrave; thưởng thức số ngh&ecirc;u đ&atilde; thu hoạch được.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Sao Thyralita (đại biểu đến từ Campuchia) cho hay: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu em tham gia c&agrave;o ngh&ecirc;u. Hoạt động n&agrave;y rất th&uacute; vị v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch dạ d&agrave;y của em. N&oacute; cũng gi&uacute;p em hiểu hơn về c&ocirc;ng việc của những cư d&acirc;n biển&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi kết th&uacute;c trải nghiệm c&agrave;o ngh&ecirc;u, đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng di chuyển về Trung t&acirc;m sinh hoạt D&atilde; ngoại để l&agrave;m thủ tục nhập trại. Thử th&aacute;ch nhập trại bao gồm đi cầu khỉ v&agrave; vượt chướng ngại vật th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;nh xe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;