Thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia thăm Địa đạo Củ Chi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 03/8, tiếp tục c&aacute;c hoạt động của trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, 200 đại biểu thiếu nhi đ&atilde; đến thăm Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi. Tại đ&acirc;y, thiếu nhi 3 nước được t&igrave;m hiểu về lịch sử huyện Củ Chi &ldquo;Đất Th&eacute;p Th&agrave;nh Đồng&rdquo;trong những năm 1966 &ndash; 1967 v&agrave; trải nghiệm chui hầm Địa đạo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t tại nh&agrave; kh&aacute;ch T78&nbsp;từ rất sớm, c&aacute;c đại biểu thiếu nhi l&ecirc;n xe di chuyển đến Địa đạo Củ Chi (x&atilde; Ph&uacute; Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), tất cả c&aacute;c bạn đều h&agrave;o hứng về chuyến đi đến thăm địa chỉ đỏ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31249/IMG_0121.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi h&agrave;o hứng trải&nbsp;nghiệm hầm địa đạo.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Địa điểm đầu ti&ecirc;n c&aacute;c bạn thiếu nhi đến thăm l&agrave; Đền Bến Dược, tại đ&acirc;y c&aacute;c đại biểu của trại h&egrave; tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh cho c&ocirc;ng cuộc &ldquo;Đấu tranh v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi d&acirc;ng hương, to&agrave;n đo&agrave;n đến thăm v&agrave; trải nghiệm chui hầm địa đạo. Hầu hết c&aacute;c bạn thiếu nhi 3 nước đều c&oacute; thể tham gia chui hầm, một số bạn c&oacute; bệnh l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng tham gia trải nghiệm. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu được thưởng thức m&oacute;n &ldquo;củ m&igrave;&rdquo; m&agrave; ng&agrave;y xưa c&aacute;c chiến sĩ sống tại địa đạo thời kh&aacute;ng chiến đ&atilde; ăn. Chia sẻ sau khi lần đầu ti&ecirc;n chui hầm Địa đạo Củ Chi, bạn Khieu RaksmeyThearith &ndash; đại biểu thiếu nhi đến từ Campuchia cho biết: &ldquo;Em cảm thấy rất vui v&agrave; mong muốn được trải nghiệm một lần nữa. Khi chui địa đạo th&igrave; hơi kh&oacute; khăn bởi v&igrave; đường hầm nhỏ v&agrave; tối, nhưng m&agrave; em cảm thấy rất th&uacute; vị khi biết được tại đ&acirc;y c&oacute; một hệ thống đường hầm như thế n&agrave;y&rdquo;. C&aacute;c bạn nữ tham gia trải nghiệm chui hầm địa đạo c&oacute; một ch&uacute;t kh&ocirc;ng tự tin một ch&uacute;t, nhưng cuối c&ugrave;ng cũng ho&agrave;n th&agrave;nh được 40m đường hầm địa đạo. Bạn Keoudone đến từ đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi L&agrave;o chia sẻ cảm gi&aacute;c lần đầu ti&ecirc;n chui hầm: &ldquo;Em cảm thấy vui nhưng m&agrave; c&oacute; một ch&uacute;t sợ v&igrave; đường hầm kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; phải khom lưng để di chuyển. Mặc d&ugrave; hơi mệt, em vẫn cảm thấy th&uacute; vị khi tham gia trải nghiệm n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh việc chui hầm địa đạo, c&aacute;c bạn thiếu nhi 3 nước được nghe thuyết minh về lịch sử huyện Củ Chi trong những năm kh&aacute;ng chiến 1966 &ndash; 1967 v&agrave; được giới thiệu về m&ocirc; h&igrave;nh tổng quan địa đạo Củ Chi, c&aacute;c tầng của địa đạo v&agrave; cuộc sống của c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng dưới l&ograve;ng đất. &ldquo;Khi xem phim tư liệu, em cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; một nơi mang t&iacute;nh chất lịch sử của d&acirc;n tộc. Em c&agrave;ng hứng th&uacute; hơn nữa khi chui xuống địa đạo. L&uacute;c đầu em hơi sợ nhưng m&agrave; l&uacute;c sau em cảm thấy chuyến đi rất th&uacute; vị mặc d&ugrave; đường hầm hơi tối. C&oacute; chui hầm như vậy em mới thấy được c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng ng&agrave;y xưa thật t&agrave;i giỏi, c&aacute;c loại vũ kh&iacute;&nbsp; ở đ&acirc;y mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; mưu tr&iacute;. Sau chuyến đi Củ Chi n&agrave;y, em c&agrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch m&ocirc;n lịch sử hơn v&agrave; tự h&agrave;o về qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; con người Việt Nam&rdquo; &ndash; Bạn Nguyễn Trần Minh Thư thuộc đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi Việt Nam chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều th&uacute; vị trong chuyến thăm h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc trải nghiệm chui hầm địa đạo, t&igrave;m hiểu lịch sử kh&aacute;ng chiến tại Củ Chi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những khoảng khắc c&aacute;c bạn c&ugrave;ng h&aacute;t với nhau b&agrave;i h&aacute;t Việt Nam L&agrave;o Campuchia Samaki tr&ecirc;n đường di chuyển đến địa đạo, c&ugrave;ng ăn cơm trưa, c&ugrave;ng hướng dẫn cho nhau ng&ocirc;n ngữ nước m&igrave;nh, c&ugrave;ng m&uacute;a những b&agrave;i v&egrave;, c&acirc;u h&aacute;t vui, c&ugrave;ng trao cho nhau những c&aacute;i &ocirc;m v&agrave; những bức ảnh kỷ niệm được ghi lại. Trại h&egrave; năm nay sẽ tiếp tục l&agrave; sợi d&acirc;y tiếp nối truyền thống, thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh đo&agrave;n kết hữu nghị v&agrave; hướng tới tương lai tươi s&aacute;ng của 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, giữ vững &ldquo;V&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;