Gắn kết qua những chuyến hành trình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan tại một số địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM. H&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan của 246 đại biểu thiếu nhi lần lượt trải qua c&aacute;c địa điểm như: t&ograve;a nh&agrave; Bitexco, bảo t&agrave;ng, trải nghiệm tuyến xe bu&yacute;t đường s&ocirc;ng, tham quan, vui chơi tại Vietopia v&agrave; Bảo t&agrave;ng tranh 3D Antirus. Ở mỗi địa điểm dừng ch&acirc;n, c&aacute;c em đ&atilde; được nghe giới thiệu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, văn h&oacute;a cũng như những gi&aacute; trị thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của đất nước Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri Sophannidest đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&agrave;m em cảm thấy lạ lẫm, n&oacute; rất vui v&agrave; thoải m&aacute;i. Em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn Việt Nam v&agrave; Campuchia, tham gia c&aacute;c trải nghiệm, em thấy m&igrave;nh chủ động v&agrave; tăng th&ecirc;m tinh thần đo&agrave;n kết với c&aacute;c bạn. Em th&iacute;ch nhất l&agrave; tham quan bảo t&agrave;ng v&igrave; em nhớ lời dạy của B&aacute;c Hồ phải biết đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thương v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn trẻ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cộng đồng trong Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 6 năm 2018

Agile Việt Nam
;