Quận 10 thực hiện phát 1500 quạt tay tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay v&igrave; c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng thường l&agrave; bằng lời n&oacute;i, BCH chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 10 đ&atilde; s&aacute;ng tạo &aacute;p dụng đưa những th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền phồng chống tội phạm th&agrave;nh ấn phẩm quạt tay nhỏ gọn để người d&acirc;n c&oacute; thể sử dụng, theo d&otilde;i những thủ đoạn tinh vi của tội phạm v&agrave; bi&ecirc;n ph&aacute;m ph&ograve;ng chống trộm cắp t&agrave;i sản.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8502.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay 09/8/2018, tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n Quận 10, BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; thực hiện ph&acirc;n ph&aacute;t 1500 quạt tay tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống tội phạm cho c&aacute;c hộ d&acirc;n, hộ kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm tuy&ecirc;n truyền s&aacute;ng tạo m&agrave; BCH chiến dịch đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về tầm ứng dụng thực tế của n&oacute; trong rộng r&atilde;i đời sống người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8507.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;