Hội thu heo đất gây quỹ “Vì đàn Em thân yêu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 07/9/2017, Đo&agrave;n Khối cơ sở Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội thu heo đất g&acirc;y quỹ &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n Em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; một trong những phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, thiết thực được triển khai thực hiện hiệu quả từ nhiều năm qua với sự đồng t&igrave;nh hưởng ứng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh phong tr&agrave;o thiết thực trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n. Mỗi đơn vị được ph&aacute;t v&agrave; tự nu&ocirc;i 01 heo đất t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh điều kiện đặc th&ugrave; của đơn vị.</p> <p style="text-align:justify">Tại buổi Hội thu tổng kinh ph&iacute; thu được l&agrave; 46.521.000 đồng nhằm thực hiện c&aacute;c hoạt động chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong Khối nh&acirc;n dịp&nbsp;khai giảng năm học mới v&agrave; Tết Trung thu.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh tại buổi Hội thu heo đất:</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/1.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/2.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/3.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/4.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/5.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/6.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31371/7.JPG" style="height:797px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NGỌC DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;