Công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2015), Ng&agrave;y 12/10/2018 Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty C&ocirc; phần Dịch vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico) đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n bộ phận C&ocirc;ng ty Cổ phần &Ocirc; t&ocirc; T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n (ISUZU) với Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm 3 đồng ch&iacute; với tổng số Đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; 17 đồng ch&iacute;.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/49abc97d7542951ccc53.jpg" style="height:519px; width:640px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm đồng ch&iacute; V&otilde; Quyết Chiến - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (thứ 2 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh), đồng ch&iacute; Diệp Kim Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (đứng thứ 3 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh) v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Anh Dương - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n (đứng giữa ảnh).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/d395004cbc735c2d0562.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p style="text-align: center;">Tập thể Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng&nbsp;&nbsp;chụp ảnh chung với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Savico, Cấp ủy, Ban L&atilde;nh đạo đơn vị</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;