Tuổi trẻ Quận 2 viếng thăm mộ Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/10/2018, Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, Li&ecirc;n đội c&aacute;c trường Tiểu học An B&igrave;nh, An Ph&uacute;, Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, An Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức viếng thăm mộ anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Liệt sĩ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh kỷ niệm 54 năm ng&agrave;y anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2018).</strong></p> <p style="text-align: justify;">Với mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục truyền thống cho thế hệ trẻ, về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, về tấm gương chiến đấu ki&ecirc;n cường v&agrave; hy sinh anh dũng của anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, s&aacute;ng ng&agrave;y 15/10/2018, Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, Li&ecirc;n đội c&aacute;c trường Tiểu học An B&igrave;nh, An Ph&uacute;, Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, An Ph&uacute; đ&atilde; tổ chức viếng thăm mộ anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Liệt sĩ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh kỷ niệm 54 năm ng&agrave;y anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2018).</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31492/an binh.jpg" style="height:540px; width:960px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31492/AP.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức &ocirc;n truyền thống tại mộ anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, về cuộc đời c&aacute;ch mạng tuy ngắn ngủi nhưng đầy oai dũng của người thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n, trước họng s&uacute;ng qu&acirc;n th&ugrave; vẫn h&ocirc; vang &quot;Việt Nam mu&ocirc;n năm, Hồ Chủ tịch mu&ocirc;n năm!&quot; năm xưa, h&igrave;nh ảnh Nguyễn Văn Trỗi dũng cảm, mưu tr&iacute; v&agrave; hi&ecirc;n ngang đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của l&ograve;ng quả cảm cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, ng&agrave;y 15/4/2018 vừa qua, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi từ nghĩa trang Văn Gi&aacute;p (Quận 2) được chuyển về khu vực c&aacute;c phần mộ ti&ecirc;u biểu nghĩa trang liệt sĩ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh theo nguyện vọng của gia đ&igrave;nh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;