HCMUE: Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Hóa học K41A và Hóa học K44A - Đoàn khoa Hóa học tháng 9-10/2018 với chủ đề "Sáng tạo: Từ tư duy đến hành động"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">Chiều Chủ nhật 21/10/2018 vừa qua, tại Giảng đường D, cơ sở An Dương Vương, hai Chi đo&agrave;n H&oacute;a K41A v&agrave; K44A đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tổ chức buổi Sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm với chủ đề &quot;S&aacute;ng tạo từ tư duy đến h&agrave;nh động&quot;.</span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0100.JPG" style="width:100%" /><br /> <span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong hai Chi đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; dịp nghe c&ocirc; Th&aacute;i Ho&agrave;i Minh, giảng vi&ecirc;n khoa H&oacute;a học trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ về chương tr&igrave;nh m&ocirc;n H&oacute;a học trong dự thảo chương tr&igrave;nh mới. C&aacute;c c&acirc;u hỏi, thắc mắc của c&aacute;c bạn đ&atilde; được c&ocirc; giải đ&aacute;p ngay tại buổi sinh hoạt.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0176.JPG" style="width:100%" /><br /> <span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&ograve;n được tiếp cận m&ocirc; h&igrave;nh gi&aacute;o dục STEM v&agrave; hoạt động trải nghiệm th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi, hoạt động theo nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia - nh&oacute;m gia đ&igrave;nh, vẽ sơ đồ tư duy, thuyết tr&igrave;nh...</span></span></span></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0228.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0261.JPG" style="width:100%" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;