Ra mắt Chi đoàn Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Q.12)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 26/10/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 12 tổ chức Lễ ra mắt Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty cổ phần Sản xuất v&agrave; Thương mại Nam Hoa.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31570/DNN-Q12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng ty cổ phần Sản xuất v&agrave; Thương mại Nam Hoa&nbsp; l&agrave; doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước c&oacute; tr&ecirc;n 500 lao động chuy&ecirc;n sản xuất đồ chơi trẻ em, vật dụng văn ph&ograve;ng, qu&agrave; tặng được l&agrave;m từ gỗ tọa lạc tại khu phố 7, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi Lễ ra mắt chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng 10 phần qu&agrave; nhu yếu phẩm cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&ocirc;ng ty. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Nam được chỉ định l&agrave;m B&iacute; thư chi đo&agrave;n l&acirc;m thời, hứa sẽ c&ugrave;ng với tập thể chi đo&agrave;n ph&aacute;t động nhiều phong tr&agrave;o thi đua lao động, s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm tạo ra nhiều s&aacute;ng kiến, cải tiến hơn nữa để g&oacute;p phần mang lại nhiều gi&aacute; trị l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31570/DNN%20-%20Tang%20qua.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc vận động th&agrave;nh lập c&aacute;c chi đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c lập l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2018).</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Văn Goul</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;