Bình Chánh: Liên hoan “Nét đẹp khu phố, ấp” và Hội thi tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/10/2018, tại Trụ sở Huyện đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;N&eacute;t đẹp khu phố, ấp&rdquo; v&agrave; Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31576/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c nội dung như: Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử, Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; tổng kết trao giải Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với&nbsp; sự tham gia của 18 th&iacute; sinh vượt qua v&ograve;ng sơ khảo. Tại Li&ecirc;n hoan,&nbsp;mỗi th&iacute; sinh dự thi&nbsp;tham gia 02 nội dung: tr&igrave;nh b&agrave;y về nội dung của Nghị quyết đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp do th&iacute; sinh đăng k&yacute; trước trong thời gian từ 5 đến 7 ph&uacute;t với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phần mềm hỗ trợ thuyết tr&igrave;nh: powerpoint, prezi,&hellip;, sau đ&oacute; c&aacute;c th&iacute; sinh trả lời c&acirc;u hỏi phụ về giải ph&aacute;p thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Tiếp theo, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử năm 2018 diễn ra đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của 14 tiết mục đến từ c&aacute;c x&atilde; &ndash; thị trấn của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n nghệ thuật cải lương, đờn ca t&agrave;i tử. Sau Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; được Ban Gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n g&oacute;p &yacute; c&aacute;c kỹ thuật ca diễn v&agrave; c&aacute;c kỹ năng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Th&ocirc;ng qua Li&ecirc;n hoan đ&atilde; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đờn ca t&agrave;i tử trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Song song đ&oacute;, c&aacute;c nội dung Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n cũng thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Kết th&uacute;c Li&ecirc;n hoan, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 15 giải cho c&aacute;c đơn vị xuất sắc nhất tại c&aacute;c nội dung.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">H.Đ.B.C</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;