Tân Bình: Tổng kết tháng thanh niên công nhân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 20, 21 v&agrave; 27 th&aacute;ng 10 năm, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức một loạt c&aacute;c hoạt động nhằm 2018 ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại đơn vị. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức c&aacute;c sự kiện sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1)Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận T&acirc;n B&igrave;nh lần thứ XV &ndash; năm 2018 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20 &ndash; 21 th&aacute;ng 10 năm 2018 tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; Mini Lữ Đo&agrave;n 596, chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n v&agrave; Tư vấn A&amp;C đ&agrave; gi&agrave;nh giải nhất của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2)Tổ chức lễ d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 v&agrave;o trưa ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3)Chương tr&igrave;nh ẩm thực với chủ đề &ldquo;S&ocirc;ng nước phương Nam&rdquo; tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave;o buổi chiều ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4) Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n buổi tối ng&agrave;y 27/10/2018 tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/7.jpg" style="height:414px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Minh Vương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;