Tân Bình: Tổng kết tháng thanh niên công nhân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 20, 21 v&agrave; 27 th&aacute;ng 10 năm, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức một loạt c&aacute;c hoạt động nhằm 2018 ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại đơn vị. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức c&aacute;c sự kiện sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1)Giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Quận T&acirc;n B&igrave;nh lần thứ XV &ndash; năm 2018 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20 &ndash; 21 th&aacute;ng 10 năm 2018 tại S&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; Mini Lữ Đo&agrave;n 596, chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n v&agrave; Tư vấn A&amp;C đ&agrave; gi&agrave;nh giải nhất của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2)Tổ chức lễ d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 v&agrave;o trưa ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3)Chương tr&igrave;nh ẩm thực với chủ đề &ldquo;S&ocirc;ng nước phương Nam&rdquo; tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave;o buổi chiều ng&agrave;y 27/10/2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4) Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n buổi tối ng&agrave;y 27/10/2018 tại sảnh trước Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31579/7.jpg" style="height:414px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Minh Vương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;