Nhà Bè: Ngày hội thiếu nhi với An toàn giao thông năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Hưởng ứng chủ đề năm 2018 - năm &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;; nhằm trang bị kiến thức cơ bản về Luật giao th&ocirc;ng cũng như x&acirc;y dựng th&oacute;i quen ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng trong Đội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi, người d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;; s&aacute;ng ng&agrave;y 23/11/2018, Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng phối hợp tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi với an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho nụ cười tuổi thơ&rdquo; tại trường tiểu học Trang Tấn Khương x&atilde; Long Thới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đại diện Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Đường Bộ - Đường sắt, C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Huyện; Anh Ng&ocirc; Anh Tuấn, Cửa h&agrave;ng trưởng Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng; Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; Đ/c Nhữ Thị Mỹ Hằng, B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; Long Thới, Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n x&atilde; Long Thới c&ugrave;ng sự hiện diện của hơn 1.000 em học sinh, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện đ&atilde; h&agrave;o hứng tham gia ng&agrave;y hội với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi như: s&acirc;n chơi an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi, c&aacute;ch ph&acirc;n biệt c&aacute;c loại biển b&aacute;o v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh huống tham gia giao th&ocirc;ng cần lưu &yacute; đối với trẻ em, hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề &quot;an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;; tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ; thực h&agrave;nh l&aacute;i xe đạp an to&agrave;n;...</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong ng&agrave;y hội, Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; trao tặng 50 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn tới c&aacute;c em thiếu nhi với th&ocirc;ng điệp &quot;trao mũ, trao y&ecirc;u thương&quot;, nhắc nhở c&aacute;c em thiếu nhi tự gi&aacute;c &yacute; thức đội mũ bảo hiểm bảo vệ bản th&acirc;n khi tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, g&oacute;p phần trang bị cho c&aacute;c em thiếu nhi những th&ocirc;ng tin v&agrave; kiến thức cần biết về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;