Chiến sĩ Xuân tình nguyện Quận 4 vì an sinh xã hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 13/0112019, c&aacute;c&nbsp;Đo&agrave;n trường Trung học Phổ th&ocirc;ng v&agrave; Trung T&acirc;m GDNN-GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4 đ&atilde; đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &quot;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội&quot; trong chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Phường tổ chức nhiều nội dung như Đo&agrave;n t</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">rường THPT Nguyễn Tr&atilde;i tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian ng&agrave;y Tết v&agrave; trao tặng tập trắng cho hơn 50 em học sinh trường Tiểu học Đống Đa</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:transparent">🌼</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949012_2308870252480014_2104648818170527744_n.jpg?_nc_cat=102&amp;_nc_oc=AQmQZSXDDgfKDEQTtMcslVQvBgZGpVHPwmUefnICtbskB_J-bzFk1D-dpxB9k8sSSFQ&amp;_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&amp;oh=4ac2588979f759e889a42a349b70cff6&amp;oe=5CC83535" style="height:450px; width:600px" /></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:transparent">🌼</span>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m GDNN-GDTX phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n phường 3 tổ chức ng&agrave;y hội Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, Tết y&ecirc;u thương năm 2019 với nhiều hoạt động như thắp hương tại bia tưởng niệm Phường 3, trang tr&iacute; bao l&igrave; x&igrave;, trao 100 suất ăn cho người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50079588_2308869409146765_2209739143120945152_n.jpg?_nc_cat=111&amp;_nc_oc=AQn8iX5bbqrSbidKL9rO-bZGg7AowcgzdoA__DWO5DSrN3q5BYLJiWKuPlja0vYhs74&amp;_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&amp;oh=f8c9e7ff8f308e6efdf034d142326d97&amp;oe=5CD9452B" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;trường THPT Nguyễn Hữu Thọ phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n phường 12 thăm v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/50269285_322468478365570_268215454890196992_n.png?_nc_cat=108&amp;_nc_oc=AQkPZmDKA6dyfl7Dv0IbKWnQln60UYpaHG_2KqNyQ-L_fJpCZSD1LCTsXCekAjmnsGM&amp;_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&amp;oh=0e7454048a0f6e6b73382533cba9ba67&amp;oe=5CD0E4DB" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng chỉ thể hiện được tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c chiến sĩ m&agrave; c&ograve;n thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, n&ecirc;u cao tinh thần tương &aacute;i, gi&uacute;p đỡ người kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">DIỆU LINH</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;