Hào hứng với hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua 25/2, Lễ khai mạc hội thi trực tuyến &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&quot; lần V năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (Q.3).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31954/IMG_8869.JPG" style="height:397px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng ĐH Oxford (OUCRU) phối hợp tổ chức d&agrave;nh cho tất cả Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi thuộc khối THCS nhằm thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố năm học 2018 &ndash; 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;. Hoạt động n&agrave;y tạo s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em sẽ tham gia thi trực tuyến tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử toiyeukhoahoc.muctim.com.vn. Mỗi th&iacute; sinh đăng k&iacute; một t&agrave;i khoản dự thi v&agrave; được thi tối đa 3 lần/tuần. V&ograve;ng sơ khảo diễn ra trong 03 tuần với 03 đề thi, mỗi đề thi gồm 20 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm v&agrave; 1 c&acirc;u hỏi phụ với thời gian dự thi tối đa 10 ph&uacute;t, mỗi c&acirc;u đ&uacute;ng đạt 01 điểm. Nếu th&iacute; sinh c&oacute; số điểm như nhau th&igrave; BTC sẽ căn cứ v&agrave;o nội dung trả lời c&acirc;u hỏi phụ để chọn th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Sau mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 01, 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 02, 20 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 03 v&agrave;o v&ograve;ng thi chung kết Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31954/IMG_8886.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết, 50 th&iacute; sinh được chọn v&agrave;o sẽ tham gia Hoạt động trải nghiệm v&agrave; buổi thi Chung kết xếp hạng. Trong Hoạt động trải nghiệm, th&iacute; sinh sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi c&aacute;c nh&agrave; khoa học. Buổi thi Chung kết xếp hạng, th&iacute; sinh sẽ tập trung dự thi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) cho biết: &ldquo;Cuộc thi mở ra nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học một c&aacute;ch l&iacute; th&uacute;. Những điểm thay đổi mới mẻ trong hội thi năm nay sẽ l&agrave; luồng gi&oacute; mới, gi&uacute;p chương tr&igrave;nh th&ecirc;m hấp dẫn, s&aacute;t với đời sống v&agrave; nhu cầu c&aacute;c bạn học sinh&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ khai mạc, đ&ocirc;ng đảo học sinh trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n đ&atilde; tham gia hội thi. Ban tổ chức cũng tặng 10 phần qu&agrave; cho 10 bạn c&oacute; số điểm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;