Sinh viên ĐH Sài Gòn hào hứng tham gia thi tìm hiểu các môn lý luận chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019, s&aacute;ng 4.3, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức H&ocirc;̣i thi Olympic các m&ocirc;n khoa học Mác L&ecirc;nin, tư tưởng H&ocirc;̀ Chí Minh năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31961/IMG_7259.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm gồm 60 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh thức v&agrave; 5 c&acirc;u phụ&nbsp;</em></span><em>trong thời gian 45 ph&uacute;t.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động hưởng ứng đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ khai mạc v&agrave; V&ograve;ng loại của Hội thi với sự tham gia của 131 th&iacute; sinh đến từ 22 đội thi thuộc 16 cơ sở Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được tổ chức nhằm g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường T&agrave;o Hữu Đạt cho biết: &quot;<em>Hội thi được tổ chức c&ograve;n với mong muốn&nbsp;tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong trường v&agrave; vận dụng những kiến thức đ&atilde; học v&agrave; ho&agrave;n cảnh cụ thể&quot;.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Kh&eacute;p lại v&ograve;ng loại, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn&nbsp;ra 9 đội thi xuất sắc nhất tiếp tục tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng B&aacute;n kết v&agrave;o ng&agrave;y 09.3.2019.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31961/IMG_7231.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện 16 đơn vị tham gia dự thi nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Aacute;I THY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;