Đông đảo học sinh tranh tài cuộc thi vô địch tin học văn phòng cấp thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 3/3, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng thi v&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng cấp th&agrave;nh phố tại Trung t&acirc;m IIG Việt Nam (538, C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m, Phường 11, Quận 3).</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31964/P1210148.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi cấp th&agrave;nh phố c&oacute; sự tranh t&agrave;i của 117 th&iacute; sinh đến từ 28 trường THCS, THPT thuộc 14 đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, huyện th&agrave;nh phố. Mỗi th&iacute; sinh được đăng k&iacute; dự thi một trong c&aacute;c nội dung: Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013. Ban tổ chức sẽ chọn ra 45 th&iacute; sinh xuất sắc nhất tham dự v&agrave;o v&ograve;ng loại cấp Quốc gia v&agrave;o ng&agrave;y 24/3/2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 1 giải ba v&agrave; c&aacute;c giải khuyến kh&iacute;ch đối với mỗi nội dung thi. Đồng thời, th&iacute; sinh đạt từ 700/1000 điểm trở l&ecirc;n sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp c&oacute; gi&aacute; trị to&agrave;n cầu. Đối với v&ograve;ng chung kết cấp Quốc gia, 3 th&iacute; sinh đạt giải nhất ở mỗi nội dung thi sẽ trở th&agrave;nh 3 Đại sứ MOS 2018 của Việt Nam tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết thế giới được tổ chức tại Hoa Kỳ từ 28 &ndash; 31/7/2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Việt Nam, cuộc thi v&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng thế giới &ndash; MOSWC năm 2019 được Trung ương Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tổ chức gi&aacute;o dục IIG Việt Nam tổ chức tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc với hai v&ograve;ng thi: v&ograve;ng loại Quốc gia v&agrave; chung kết Quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31964/Poster%20Vo%20dich%20Tin%20hoc%20van%20phong.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi V&ocirc; địch Tin học Văn ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 bao gồm:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Nhất: kỷ niệm chương, tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Nh&igrave;: tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Ba: tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- C&aacute;c giải khuyến kh&iacute;ch: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;