Cán bộ Đoàn duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Chiều 05/3, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Chấp h&agrave;nh C&ocirc;ng Đo&agrave;n Cơ Quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức cuộc thi &ldquo;Duy&ecirc;n d&aacute;ng &aacute;o d&agrave;i&rdquo; năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31974/IMG_8677.JPG" style="height:373px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của 150 th&iacute; sinh đến từ 18 đơn vị, đại diện cho 1400 đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n của 21 đơn vị trực thuộc Cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện cho c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh thần, khuyến kh&iacute;ch hoạt động t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị truyền thống v&agrave; bản sắc văn h&oacute;a cũng như vẻ đẹp dịu d&agrave;ng của t&agrave; &aacute;o d&agrave;i Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&aacute;c th&iacute; sinh được chia th&agrave;nh hai bảng A v&agrave; B. Đối với bảng A, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tr&igrave;nh diễn theo thứ tự đ&atilde; bốc thăm trong thời gian 2 ph&uacute;t. Với bảng B, mỗi đơn vị tập thể d&agrave;n dựng một tiết mục tr&igrave;nh diễn trong thời gian tối đa 5 ph&uacute;t. Kết quả của cuộc thi l&agrave; điểm trung b&igrave;nh của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban gi&aacute;m khảo với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; chấm điểm: trang phục &aacute;o d&agrave;i biểu diễn, phong c&aacute;ch biểu diễn v&agrave; h&igrave;nh thể. Trang phục được qui định bao gồm &aacute;o d&agrave;i truyền thống, &aacute;o d&agrave;i c&ocirc;ng sở, lễ hội, dạ tiệc, &aacute;o d&agrave;i c&aacute;ch t&acirc;n nhưng giữ được vẻ đẹp truyền thống, k&iacute;n đ&aacute;o, lịch sự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ban gi&aacute;m khảo chấm giải c&oacute; Đạo diễn thời trang Tạ Nguy&ecirc;n Ph&uacute;c, &Aacute; hậu Điện ảnh 2015 Thư Đ&igrave;nh v&agrave; Ph&oacute; chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Trương Quốc Đạt.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại cuộc thi, đạo diễn thời trang Tạ Nguy&ecirc;n Ph&uacute;c cảm thấy rất ấn tượng với m&agrave;n tr&igrave;nh diễn của Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. &ldquo;Tuy rằng trang phục của c&aacute;c bạn đơn giản, kh&ocirc;ng đầu tư ho&agrave;nh tr&aacute;ng, cầu kỳ so với đơn vị kh&aacute;c nhưng th&ocirc;ng điệp mang đến lại g&acirc;y x&uacute;c động đặc biệt. Khi c&ograve;n học sinh, ch&uacute;ng ta mặc chiếc &aacute;o d&agrave;i tr&ecirc;n m&igrave;nh, đến l&uacute;c th&agrave;nh h&ocirc;n lại tiếp tục mặc &aacute;o d&agrave;i ra mắt quan vi&ecirc;n hai họ, rồi &ocirc;ng b&agrave; sui gia khi về gi&agrave; cũng mặc &aacute;o d&agrave;i. Chiếc &aacute;o d&agrave;i truyền thống thực sự đ&atilde; gắn liền với h&agrave;nh tr&igrave;nh của một đời người&rdquo;, gi&aacute;m khảo Tạ Nguy&ecirc;n Ph&uacute;c nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31974/IMG_8722.JPG" style="height:311px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Giải nhất bảng A thuộc về th&iacute; sinh Huỳnh Thư thuộc Khối Phong tr&agrave;o. Phần thi tập thể tại bảng B c&oacute; 2 giải ba v&agrave; 2 giải nh&igrave; được trao, giải nhất gọi t&ecirc;n đơn vị Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố với sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, lời b&igrave;nh, đặc biệt với tiết mục m&uacute;a quạt v&agrave; đ&aacute;nh trống ngay tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Đơn vị cũng nhận được giải phụ &ldquo;Đơn vị c&oacute; số lượng th&iacute; sinh tham gia đ&ocirc;ng nhất&rdquo; từ Ban Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Hoạt động n&agrave;y nhằm hưởng ứng Lễ hội &Aacute;o d&agrave;i Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI năm 2019 được tổ chức từ ng&agrave;y 2 - 17/3 v&agrave; Kỷ niệm 109 năm Ng&agrave;y Quốc tế Phụ nữ 8/3.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;