Tài năng piano phi thường của cô bé 14 tuổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chập chững với tiếng đ&agrave;n khi mới 5 tuổi. Đến nay Lan Anh đ&atilde; trở th&agrave;nh gương mặt piano trẻ đầy t&agrave;i năng của Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Lan Anh (14 tuổi)&nbsp;trưởng th&agrave;nh từng ng&agrave;y qua những s&acirc;n chơi về &acirc;m nhạc trong nước v&agrave; quốc tế</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vượt đường d&agrave;i đến với đam m&ecirc;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ, Lan Anh đ&atilde; sớm bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ tr&ecirc;n những ph&iacute;m đ&agrave;n piano. T&igrave;nh y&ecirc;u &acirc;m nhạc cứ thế lớn dần rồi ăn s&acirc;u v&agrave;o t&acirc;m hồn v&agrave; trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong cuộc sống của em. Lan Anh kể, sinh nhật năm 3 tuổi, em được Nội tặng một c&acirc;y đ&agrave;n, đ&oacute; l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; m&agrave; em cảm thấy tr&acirc;n qu&yacute; nhất từ trước đến nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Lan Anh, đ&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một loại nhạc cụ m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết, gắn b&oacute; b&ecirc;n em l&uacute;c vui lẫn l&uacute;c buồn. C&ocirc; b&eacute; tiết lộ thường chơi đ&agrave;n v&agrave;o những l&uacute;c căng thẳng, mệt mỏi để t&igrave;m nguồn cảm hứng mới cho bản th&acirc;n, xua tan &aacute;p lực trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/3.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh đ&aacute;nh đ&agrave;n piano khi chỉ mới 5&nbsp;tuổi đầu</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn lớn nhất của Lan Anh ch&iacute;nh l&agrave; khoảng c&aacute;ch di chuyển từ nh&agrave; đến Nhạc viện kh&aacute; xa, c&oacute; những h&ocirc;m kẹt xe phải mất mấy giờ đồng hồ để l&ecirc;n th&agrave;nh phố nhưng nhờ sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, thầy c&ocirc;, Lan Anh lu&ocirc;n cố gắng để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh ở 2 ng&ocirc;i trường. Vừa học kiến thức, vừa tập trung cho chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghệ thuật nhưng chưa l&uacute;c n&agrave;o em muốn g&aacute;c lại ước mơ bởi c&aacute;i m&aacute;u đam m&ecirc; vẫn rạo rực v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c em mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">May mắn lớn nhất của em c&oacute; lẽ l&agrave; một người cha t&acirc;m l&iacute; v&agrave; hy sinh hết l&ograve;ng v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u &acirc;m nhạc của con. R&ograve;ng r&atilde; 6 năm qua, d&ugrave; mưa hay nắng, anh Ngọc Anh (cha của Lan Anh) vẫn tận tụy đ&egrave;o ước mơ của em đến với Nhạc viện TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh học nặng, đồng nghĩa với &aacute;p lực tăng l&ecirc;n gấp bội nhưng hiếm l&uacute;c n&agrave;o cổng trường vắng b&oacute;ng hai cha con. Đối với anh Ngọc Anh, d&ugrave; phải hy sinh mọi thứ nhưng anh tuyệt đối kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mất t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; đam m&ecirc; &acirc;m nhạc của con.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mang tiếng đ&agrave;n ra quốc tế.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 4 tuổi, Lan Anh đ&atilde; tự tin đ&agrave;n, h&aacute;t tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, ch&iacute;nh những bước đi lẫm chẫm đầu đời đ&atilde; cho em một bệ ph&oacute;ng vững chắc tiến v&agrave;o tương lai. &Iacute;t ai c&oacute; thể ngờ rằng, một c&ocirc; b&eacute; mặt c&ograve;n b&uacute;ng ra sữa lại c&oacute; thể đứng biểu diễn một m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&agrave;ng ngh&igrave;n người với c&acirc;y đ&agrave;n piano bằng phong th&aacute;i ung dung v&agrave; hồn nhi&ecirc;n đến vậy.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/1.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh tập trung luyện tập piano</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i những kết quả đạt được l&agrave; cả một chặng đường gian nan khổ luyện, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; mồ h&ocirc;i m&agrave; thấm đ&acirc;u đ&oacute; l&agrave; những giọt nước mắt. Được tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao bảo trợ T&agrave;i năng trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh 4 năm liền ch&iacute;nh l&agrave; phần thưởng kh&iacute;ch lệ to lớn, tiếp th&ecirc;m lửa v&agrave; nhiệt huyết cho c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y ấn tượng với người nh&igrave;n bằng khu&ocirc;n mặt hồn nhi&ecirc;n, tươi tắn m&agrave; bảng th&agrave;nh t&iacute;ch của em cũng khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Được biết em l&agrave; 1 trong 10 th&iacute; sinh xuất sắc tại Festival Piano Quốc tế H&agrave; Nội, được gi&aacute;o sư Đặng Th&aacute;i Sơn trao học bổng năm 2018; l&agrave; đại diện Việt Nam duy nhất được Bộ Văn h&oacute;a Thể thao cử tham gia tr&igrave;nh diễn Concerto c&ugrave;ng d&agrave;n nhạc giao hưởng của tổng thống Nga. Em c&ograve;n l&agrave; nh&acirc;n tố t&agrave;i năng với 3 giải thưởng tại chương tr&igrave;nh Thần đồng &Acirc;m nhạc năm 2017 c&ugrave;ng nhiều giải thưởng danh gi&aacute; kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; mới 14 tuổi nhưng c&ocirc; b&eacute; Lan Anh đ&atilde; đặt ch&acirc;n đến nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới như: Singapore, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga&hellip; Đến với mỗi cuộc thi, em đều cố gắng truyền tải hết mạch cảm x&uacute;c để gửi đến kh&aacute;n giả những bản nhạc tuyệt vời nhất. Đối với em, s&acirc;n khấu ch&iacute;nh l&agrave; diễn đ&agrave;n để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sau mỗi lần vấp ng&atilde;, em lu&ocirc;n đ&uacute;c kết những b&agrave;i học kinh nghiệm để trưởng th&agrave;nh hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong muốn lớn nhất của Lan Anh trong tương lai l&agrave; trở th&agrave;nh một nghệ sĩ piano chuy&ecirc;n nghiệp, mang tiếng đ&agrave;n chứa đựng h&igrave;nh ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn b&egrave; quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh cũng bật m&iacute; th&ecirc;m, b&ecirc;n cạnh t&igrave;nh y&ecirc;u b&ecirc;n c&acirc;y đ&agrave;n piano, em c&ograve;n c&oacute; sở th&iacute;ch nghe nhạc, đi du lịch, đọc s&aacute;ch v&agrave; chơi thể thao. Đặc biệt, c&ocirc; b&eacute; kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t huy sở trường trong lĩnh vực văn h&oacute;a nghệ thuật m&agrave; em c&ograve;n bộc lộ khả năng của bản th&acirc;n trong c&aacute;c m&ocirc;n văn h&oacute;a ở trường Trung học. Bằng sự s&aacute;ng tạo, tinh thần hăng say tr&ecirc;n giảng đường, 7 năm liền Lan Anh đều xếp tốp đầu của lớp với danh hiệu học sinh giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/Nguyen%20Lan%20Anh(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;