Tài năng piano phi thường của cô bé 14 tuổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chập chững với tiếng đ&agrave;n khi mới 5 tuổi. Đến nay Lan Anh đ&atilde; trở th&agrave;nh gương mặt piano trẻ đầy t&agrave;i năng của Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Lan Anh (14 tuổi)&nbsp;trưởng th&agrave;nh từng ng&agrave;y qua những s&acirc;n chơi về &acirc;m nhạc trong nước v&agrave; quốc tế</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vượt đường d&agrave;i đến với đam m&ecirc;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ, Lan Anh đ&atilde; sớm bộc lộ tố chất của một nghệ sĩ tr&ecirc;n những ph&iacute;m đ&agrave;n piano. T&igrave;nh y&ecirc;u &acirc;m nhạc cứ thế lớn dần rồi ăn s&acirc;u v&agrave;o t&acirc;m hồn v&agrave; trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong cuộc sống của em. Lan Anh kể, sinh nhật năm 3 tuổi, em được Nội tặng một c&acirc;y đ&agrave;n, đ&oacute; l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; m&agrave; em cảm thấy tr&acirc;n qu&yacute; nhất từ trước đến nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Lan Anh, đ&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một loại nhạc cụ m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết, gắn b&oacute; b&ecirc;n em l&uacute;c vui lẫn l&uacute;c buồn. C&ocirc; b&eacute; tiết lộ thường chơi đ&agrave;n v&agrave;o những l&uacute;c căng thẳng, mệt mỏi để t&igrave;m nguồn cảm hứng mới cho bản th&acirc;n, xua tan &aacute;p lực trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/3.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh đ&aacute;nh đ&agrave;n piano khi chỉ mới 5&nbsp;tuổi đầu</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn lớn nhất của Lan Anh ch&iacute;nh l&agrave; khoảng c&aacute;ch di chuyển từ nh&agrave; đến Nhạc viện kh&aacute; xa, c&oacute; những h&ocirc;m kẹt xe phải mất mấy giờ đồng hồ để l&ecirc;n th&agrave;nh phố nhưng nhờ sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, thầy c&ocirc;, Lan Anh lu&ocirc;n cố gắng để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh ở 2 ng&ocirc;i trường. Vừa học kiến thức, vừa tập trung cho chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghệ thuật nhưng chưa l&uacute;c n&agrave;o em muốn g&aacute;c lại ước mơ bởi c&aacute;i m&aacute;u đam m&ecirc; vẫn rạo rực v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c em mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">May mắn lớn nhất của em c&oacute; lẽ l&agrave; một người cha t&acirc;m l&iacute; v&agrave; hy sinh hết l&ograve;ng v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u &acirc;m nhạc của con. R&ograve;ng r&atilde; 6 năm qua, d&ugrave; mưa hay nắng, anh Ngọc Anh (cha của Lan Anh) vẫn tận tụy đ&egrave;o ước mơ của em đến với Nhạc viện TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh học nặng, đồng nghĩa với &aacute;p lực tăng l&ecirc;n gấp bội nhưng hiếm l&uacute;c n&agrave;o cổng trường vắng b&oacute;ng hai cha con. Đối với anh Ngọc Anh, d&ugrave; phải hy sinh mọi thứ nhưng anh tuyệt đối kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mất t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; đam m&ecirc; &acirc;m nhạc của con.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mang tiếng đ&agrave;n ra quốc tế.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 4 tuổi, Lan Anh đ&atilde; tự tin đ&agrave;n, h&aacute;t tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, ch&iacute;nh những bước đi lẫm chẫm đầu đời đ&atilde; cho em một bệ ph&oacute;ng vững chắc tiến v&agrave;o tương lai. &Iacute;t ai c&oacute; thể ngờ rằng, một c&ocirc; b&eacute; mặt c&ograve;n b&uacute;ng ra sữa lại c&oacute; thể đứng biểu diễn một m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&agrave;ng ngh&igrave;n người với c&acirc;y đ&agrave;n piano bằng phong th&aacute;i ung dung v&agrave; hồn nhi&ecirc;n đến vậy.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/1.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh tập trung luyện tập piano</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i những kết quả đạt được l&agrave; cả một chặng đường gian nan khổ luyện, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; mồ h&ocirc;i m&agrave; thấm đ&acirc;u đ&oacute; l&agrave; những giọt nước mắt. Được tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao bảo trợ T&agrave;i năng trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh 4 năm liền ch&iacute;nh l&agrave; phần thưởng kh&iacute;ch lệ to lớn, tiếp th&ecirc;m lửa v&agrave; nhiệt huyết cho c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y ấn tượng với người nh&igrave;n bằng khu&ocirc;n mặt hồn nhi&ecirc;n, tươi tắn m&agrave; bảng th&agrave;nh t&iacute;ch của em cũng khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Được biết em l&agrave; 1 trong 10 th&iacute; sinh xuất sắc tại Festival Piano Quốc tế H&agrave; Nội, được gi&aacute;o sư Đặng Th&aacute;i Sơn trao học bổng năm 2018; l&agrave; đại diện Việt Nam duy nhất được Bộ Văn h&oacute;a Thể thao cử tham gia tr&igrave;nh diễn Concerto c&ugrave;ng d&agrave;n nhạc giao hưởng của tổng thống Nga. Em c&ograve;n l&agrave; nh&acirc;n tố t&agrave;i năng với 3 giải thưởng tại chương tr&igrave;nh Thần đồng &Acirc;m nhạc năm 2017 c&ugrave;ng nhiều giải thưởng danh gi&aacute; kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; mới 14 tuổi nhưng c&ocirc; b&eacute; Lan Anh đ&atilde; đặt ch&acirc;n đến nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới như: Singapore, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga&hellip; Đến với mỗi cuộc thi, em đều cố gắng truyền tải hết mạch cảm x&uacute;c để gửi đến kh&aacute;n giả những bản nhạc tuyệt vời nhất. Đối với em, s&acirc;n khấu ch&iacute;nh l&agrave; diễn đ&agrave;n để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sau mỗi lần vấp ng&atilde;, em lu&ocirc;n đ&uacute;c kết những b&agrave;i học kinh nghiệm để trưởng th&agrave;nh hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong muốn lớn nhất của Lan Anh trong tương lai l&agrave; trở th&agrave;nh một nghệ sĩ piano chuy&ecirc;n nghiệp, mang tiếng đ&agrave;n chứa đựng h&igrave;nh ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn b&egrave; quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lan Anh cũng bật m&iacute; th&ecirc;m, b&ecirc;n cạnh t&igrave;nh y&ecirc;u b&ecirc;n c&acirc;y đ&agrave;n piano, em c&ograve;n c&oacute; sở th&iacute;ch nghe nhạc, đi du lịch, đọc s&aacute;ch v&agrave; chơi thể thao. Đặc biệt, c&ocirc; b&eacute; kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t huy sở trường trong lĩnh vực văn h&oacute;a nghệ thuật m&agrave; em c&ograve;n bộc lộ khả năng của bản th&acirc;n trong c&aacute;c m&ocirc;n văn h&oacute;a ở trường Trung học. Bằng sự s&aacute;ng tạo, tinh thần hăng say tr&ecirc;n giảng đường, 7 năm liền Lan Anh đều xếp tốp đầu của lớp với danh hiệu học sinh giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32149/Nguyen%20Lan%20Anh(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;