Hội thi “Người ươm mầm” – Sân chơi mới dành cho giáo viên mầm non

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng sơ khảo hội thi đ&atilde; diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 24/4 tại Hội trường Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố do Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Hội thi thu h&uacute;t 150 th&iacute; sinh l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại 80 trường mầm non ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32216/IMG_8635.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng sơ khảo, c&aacute;c th&iacute; sinh phải trải qua 2 phần thi: Phần 1 &ldquo;Em l&agrave; c&ocirc; nu&ocirc;i dạy trẻ&rdquo; sẽ theo h&igrave;nh thức b&igrave;nh chọn h&igrave;nh ảnh online tr&ecirc;n trang Fanpage của Hội thi. Phần 2 &ldquo;Kiểm tra nghiệp vụ, kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo; sẽ thi l&yacute; thuyết trong thời gian 60 ph&uacute;t, bao gồm 40 c&acirc;u trắc nghiệm v&agrave; 2 c&acirc;u tự luận xoay quanh kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ở c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục mầm non, c&aacute;c kỹ năng nghề, phương ph&aacute;p dạy học...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 &ndash; năm 2019 diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; thuận lợi. Đề thi l&yacute; thuyết được c&aacute;c th&iacute; sinh đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; thực tế, vừa sức với c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non. Sau khi kết th&uacute;c v&ograve;ng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 42 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất trong số 150 th&iacute; sinh để tiếp tục v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết&nbsp;với c&aacute;c phần thi: &quot;Khoảnh khắc người ươm mầm&quot; v&agrave; &quot;Thi thực h&agrave;nh theo nh&oacute;m&quot;. Ở v&ograve;ng thi chung kết diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 08/5, 6 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất sẽ tham gia phần thi xử l&yacute; t&igrave;nh huống sư phạm với &quot;C&ocirc; kh&eacute;o - Tr&ograve; ngoan&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32216/IMG_8628.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng sơ khảo hội thi&nbsp;tại Hội trường Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi mới d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, hứa hẹn sẽ c&oacute; nhiều phần thi hấp dẫn, mới lạ, kết hợp nhiều kỹ năng v&agrave; cũng nhằm n&acirc;ng cao tay nghề nu&ocirc;i dạy trẻ v&agrave; &yacute; thức về đạo đức nghề nghiệp của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THIỆN NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;