Hội thi “Người ươm mầm” – Sân chơi mới dành cho giáo viên mầm non

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng sơ khảo hội thi đ&atilde; diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 24/4 tại Hội trường Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố do Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Hội thi thu h&uacute;t 150 th&iacute; sinh l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại 80 trường mầm non ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32216/IMG_8635.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng sơ khảo, c&aacute;c th&iacute; sinh phải trải qua 2 phần thi: Phần 1 &ldquo;Em l&agrave; c&ocirc; nu&ocirc;i dạy trẻ&rdquo; sẽ theo h&igrave;nh thức b&igrave;nh chọn h&igrave;nh ảnh online tr&ecirc;n trang Fanpage của Hội thi. Phần 2 &ldquo;Kiểm tra nghiệp vụ, kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo; sẽ thi l&yacute; thuyết trong thời gian 60 ph&uacute;t, bao gồm 40 c&acirc;u trắc nghiệm v&agrave; 2 c&acirc;u tự luận xoay quanh kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ở c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục mầm non, c&aacute;c kỹ năng nghề, phương ph&aacute;p dạy học...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 1 &ndash; năm 2019 diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; thuận lợi. Đề thi l&yacute; thuyết được c&aacute;c th&iacute; sinh đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; thực tế, vừa sức với c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non. Sau khi kết th&uacute;c v&ograve;ng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 42 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất trong số 150 th&iacute; sinh để tiếp tục v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết&nbsp;với c&aacute;c phần thi: &quot;Khoảnh khắc người ươm mầm&quot; v&agrave; &quot;Thi thực h&agrave;nh theo nh&oacute;m&quot;. Ở v&ograve;ng thi chung kết diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 08/5, 6 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất sẽ tham gia phần thi xử l&yacute; t&igrave;nh huống sư phạm với &quot;C&ocirc; kh&eacute;o - Tr&ograve; ngoan&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32216/IMG_8628.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Lễ khai mạc v&agrave; v&ograve;ng sơ khảo hội thi&nbsp;tại Hội trường Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi mới d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, hứa hẹn sẽ c&oacute; nhiều phần thi hấp dẫn, mới lạ, kết hợp nhiều kỹ năng v&agrave; cũng nhằm n&acirc;ng cao tay nghề nu&ocirc;i dạy trẻ v&agrave; &yacute; thức về đạo đức nghề nghiệp của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THIỆN NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;