Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi – Cô bé Liên đội trưởng với thành tích học tập đáng nể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nhắc đến c&aacute;i t&ecirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Ngọc Nhi &ndash; học sinh lớp 9/6 trường THCS Đo&agrave;n Kết (quận 6, TP, Hồ Ch&iacute; Minh), nhiều thầy c&ocirc;, học sinh trong trường đều biết v&agrave; trầm trồ khen ngợi. C&ocirc; b&eacute; &ldquo;nhỏ nhưng c&oacute; v&otilde;&rdquo; n&agrave;y kh&ocirc;ng những học cực k&igrave; si&ecirc;u m&agrave; c&ograve;n rất t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động Đội.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; b&eacute; Li&ecirc;n đội trưởng với th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; Đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối c&aacute;c năm học 2015 &ndash; 2016, 2016 &ndash; 2017, 2017 &ndash; 2018 với tổng điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n cuối năm lần lượt l&agrave; 9,6 &ndash; 9,8 v&agrave; 9,9; 8 năm liền được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Trường; 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi Anh văn; 3 năm liền đạt giải Nhất &ldquo;Văn hay chữ tốt&rdquo; cấp Trường; Giải Ba Học sinh giỏi m&ocirc;n Văn cấp Quận năm học 2017 &ndash; 2018&hellip;, đ&oacute; l&agrave; những th&agrave;nh t&iacute;ch học tập rất đ&aacute;ng nể của c&ocirc; b&eacute; Nguyễn Ho&agrave;ng&nbsp;Ngọc Nhi. Mới đ&acirc;y, Nhi vừa ho&agrave;n th&agrave;nh xong k&igrave; thi cuối học k&igrave; II với điểm số 3 m&ocirc;n ch&iacute;nh: Văn 9 điểm, To&aacute;n 9 điểm v&agrave; Anh văn 8 điểm. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32230/H%C3%ACnh%202%20(1).jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:justify; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>Ch&acirc;n dung c&ocirc; b&eacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Ngọc Nhi</em></span></span></p> <div><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Là Li&ecirc;n đ&ocirc;̣i trưởng của trường, Nhi lu&ocirc;n đi đầu v&agrave; tham gia s&ocirc;i nổi các hoạt đ&ocirc;̣ng ngoại khóa, phong trào thi đua văn hóa, văn ngh&ecirc;̣ do nhà trường t&ocirc;̉ chức. Em nhiều lần đạt giải cao trong c&aacute;c hội thi &ldquo;Chỉ huy đội giỏi&rdquo; cấp Quận, cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; To&agrave;n quốc. C&aacute;c danh hiệu &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu&rdquo;; &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng giỏi&rdquo; li&ecirc;n tục được c&ocirc; b&eacute; t&agrave;i năng n&agrave;y mang về trong nhiều năm liền. </span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Em c&ograve;n được tham gia nhiều hội trại giao lưu thiếu nhi ở th&agrave;nh phố cũng như quốc tế.</span>&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ti&ecirc;u biểu nhất l&agrave; kỉ niệm chương m&agrave; Ngọc Nhi được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao&nbsp;tặng khi đại diện cho TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Li&ecirc;n hoan Chỉ huy Đội giỏi to&agrave;n quốc năm 2018.</span></span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Những tấm bằng khen của Ngọc Nhi đều được em tr&acirc;n trọng v&agrave; giữ g&igrave;n cẩn thận. Tất cả đều l&agrave; sự nỗ lực, cố gắng kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của ch&iacute;nh bản th&acirc;n em, kể cả trong học tập lẫn hoạt động phong tr&agrave;o.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Niềm tự h&agrave;o của ba mẹ v&agrave; thầy c&ocirc;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngọc Nhi sinh ra trong gia đ&igrave;nh ba l&agrave; t&agrave;i xế, thường xuy&ecirc;n c&oacute; những chuyến đi d&agrave;i ng&agrave;y xa nh&agrave;, c&ograve;n mẹ th&igrave; l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n n&ecirc;n lu&ocirc;n bận rộn với c&ocirc;ng việc. L&agrave; chị cả của 2 đứa em, Ngọc Nhi lu&ocirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; t&iacute;nh tự lập cực k&igrave; cao, cố gắng học để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng ba mẹ. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">N&oacute;i về Ngọc Nhi, c&ocirc; Nguyễn Thị M&ugrave;i &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm cũng l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn của lớp chia sẻ, Nhi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một học sinh ngoan, chăm học, học giỏi, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để nhiều học sinh trong trường nh&igrave;n v&agrave;o học tập. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhắc đến&nbsp;Nhi, c&ocirc; M&ugrave;i rất tự h&agrave;o: &quot;Ngọc Nhi viết văn rất tốt. Em thường xuy&ecirc;n đạt điểm cao v&agrave; c&oacute; nhiều b&agrave;i văn hay, thường được c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy văn d&ugrave;ng l&agrave;m b&agrave;i văn mẫu. Kh&ocirc;ng chỉ học giỏi, Nhi c&ograve;n gi&uacute;p nhiều bạn c&oacute; học lực trung b&igrave;nh, yếu trong lớp tiến bộ tr&ocirc;ng thấy, v&igrave; thế cả lớp đều tin tưởng, t&iacute;n nhiệm bầu l&agrave;m lớp trưởng&quot;. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32230/H%C3%ACnh%204%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ngọc Nhi lu&ocirc;n say m&ecirc; trong học tập v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o.</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngọc Nhi lu&ocirc;n giữ được sự hăng h&aacute;i v&agrave; niềm đam m&ecirc; trong học tập v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o. Khi được hỏi b&iacute; quyết l&agrave;m thế n&agrave;o để vừa học giỏi, vừa hoạt động giỏi, Nhi trả lời: &ldquo;Ở tr&ecirc;n lớp, em lu&ocirc;n tập trung nghe giảng, kh&ocirc;ng hiểu chỗ n&agrave;o em sẽ hỏi ngay, ghi ch&eacute;p lại để nhớ l&acirc;u hơn. Khi học b&agrave;i th&igrave; kh&ocirc;ng được l&agrave;m nhiều việc c&ugrave;ng l&uacute;c, b&agrave;i tập về nh&agrave; em sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh trong tuần, em chỉ tham gia c&aacute;c hoạt động v&agrave;o cuối tuần hoặc khi n&agrave;o xong hết b&agrave;i vở tr&ecirc;n lớp. Ngo&agrave;i ra, em c&ograve;n phải tự t&igrave;m t&ograve;i học hỏi c&aacute;c kiến thức từ b&ecirc;n ngo&agrave;i, để gi&uacute;p cho việc học đạt hiệu quả cao hơn&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Sắp bước v&agrave;o cấp 3, Ngọc Nhi c&oacute; nguyện vọng thi v&agrave;o &nbsp;lớp chuy&ecirc;n Văn của Trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, đ&oacute; cũng l&agrave; m&ocirc;n học &nbsp;sở trường v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch của em. V&igrave; thế, Ngọc Nhi đang t&iacute;ch cực học tập v&agrave; &ocirc;n luyện để c&oacute; thể đỗ v&agrave;o ng&ocirc;i trường m&agrave; m&igrave;nh mong ước. Ch&uacute;c cho ước mơ của c&ocirc; học tr&ograve; nhỏ sớm th&agrave;nh hiện thực.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">THIỆN NHI</span></strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;