Chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&acirc;n dịp kỉ niệm 44 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ng&agrave;y Quốc tế lao động, tối ng&agrave;y 26.4 tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố (Quận 1, TPHCM) đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh nghệ thuật với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Kh&aacute;t vọng ngời s&aacute;ng tương lai&rdquo;</em></span></span>.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A1%20(1).jpg" style="height:350px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&igrave;nh ảnh c&acirc;y tre Việt Nam được t&aacute;i hiện trong lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh nghệ thuật được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu với ba chương: Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh;&nbsp;Kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Kh&aacute;t vọng tương lai. Với sự tham gia của c&aacute;c nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Trọng Ph&uacute;c, Lệ Quy&ecirc;n, Cẩm Ly, Trọng Hiếu, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, Phạm Trang&hellip;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; t&aacute;i hiện một c&aacute;ch sinh động&nbsp;về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; gian nan của d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A4%20(1).jpg" style="height:330px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ca kh&uacute;c Tự nguyện vang l&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n mời đến những vị kh&aacute;ch mời l&agrave; c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử của c&aacute;c thời k&igrave; kh&aacute;ng chiến. Họ đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại những kỉ niệm, những c&acirc;u chuyện x&uacute;c động của một thời hi sinh qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;