Chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&acirc;n dịp kỉ niệm 44 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ng&agrave;y Quốc tế lao động, tối ng&agrave;y 26.4 tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố (Quận 1, TPHCM) đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh nghệ thuật với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Kh&aacute;t vọng ngời s&aacute;ng tương lai&rdquo;</em></span></span>.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A1%20(1).jpg" style="height:350px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&igrave;nh ảnh c&acirc;y tre Việt Nam được t&aacute;i hiện trong lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh nghệ thuật được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu với ba chương: Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh;&nbsp;Kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Kh&aacute;t vọng tương lai. Với sự tham gia của c&aacute;c nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Trọng Ph&uacute;c, Lệ Quy&ecirc;n, Cẩm Ly, Trọng Hiếu, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, Phạm Trang&hellip;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; t&aacute;i hiện một c&aacute;ch sinh động&nbsp;về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; gian nan của d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A4%20(1).jpg" style="height:330px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ca kh&uacute;c Tự nguyện vang l&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n mời đến những vị kh&aacute;ch mời l&agrave; c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử của c&aacute;c thời k&igrave; kh&aacute;ng chiến. Họ đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại những kỉ niệm, những c&acirc;u chuyện x&uacute;c động của một thời hi sinh qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;