Hội thi trực tuyến “Tôi yêu khoa học” đã trở thành sân chơi quen thuộc của các bạn học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, ng&agrave;y 11</strong><strong>/</strong><strong>5 tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra buổi Lễ trao giải Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; lần V năm 2019 do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng ĐH Oxford phối hợp tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32261/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Ban tổ chức trao giải thưởng cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi trực tuyến &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi quen thuộc của c&aacute;c bạn học sinh, qua 4 lần tổ chức, hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm ng&agrave;n th&iacute; sinh tại địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều tỉnh th&agrave;nh trong cả nước tham gia. Số lượng th&iacute; sinh tham dự tăng l&ecirc;n sau mỗi năm, với nhiều con số kỷ lục: 116.116 t&agrave;i khoản dự thi, 207.207 lượt thi, 29 trường c&oacute; th&iacute; sinh v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau ba tuần tranh t&agrave;i trực tuyến, 50 th&iacute; sinh đạt điểm số cao nhất được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. C&aacute;c bạn chia th&agrave;nh 4 nh&oacute;m: Khoa học Động vật, Khoa học Sức khỏe, Khoa học M&ocirc;i trường, Khoa học T&acirc;m l&yacute; v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trải nghiệm thực tế như t&igrave;m hiểu, ghi ch&eacute;p, quay phim, chụp h&igrave;nh&hellip; để thực hiện c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng khoa học.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32261/H%C3%ACnh%202.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n - đạt giải Nhất trong Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&rdquo; năm nay.</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua những th&iacute; sinh ở v&ograve;ng chung kết, Giải nhất đ&atilde; thuộc về em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n (Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Q. 6). Hai giải Nh&igrave; lần lượt thuộc về: Trần Mai Thanh H&agrave; (Trường THCS V&acirc;n Đồn, Q. 4) v&agrave; Đinh C&ocirc;ng Khang (Trường THCS T&acirc;n Sơn, Q. G&ograve; Vấp); Hai giải Ba thuộc về: Đặng Kỳ Bảo Nghi (Trường THCS H&agrave; Huy Tập, Q. B&igrave;nh Thạnh); L&ecirc; Song Ho&agrave;ng Ngọc (Trường THCS Hồng B&agrave;ng, Q. 5).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 5 giải Khuyến kh&iacute;ch được trao cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Phạm Quang Tr&iacute; (Trường THCS Nguyễn Du, Q. G&ograve; Vấp); Trần &Yacute; Vy (Trường THCS Hồng B&agrave;ng, Q. 5); L&ecirc; Thị Linh - Nguyễn Mỹ Như &Yacute; (Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, H. Nh&agrave; B&egrave;); V&otilde; Th&agrave;nh T&agrave;i (THCS Nguyễn Thị Thập, Q. 7).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Đo&agrave;n Tường Uy&ecirc;n, th&iacute; sinh đoạt giải nhất cuộc thi cho biết: &ldquo;Cuộc thi đ&atilde; đem lại cho em nhiều kiến thức khoa học l&yacute; th&uacute;, khiến em thấy m&igrave;nh y&ecirc;u khoa học hơn v&agrave; muốn &aacute;p dụng những kiến thức m&igrave;nh biết v&agrave;o thực tế.&nbsp; Em mong muốn&nbsp; hoạt động n&agrave;y sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh để cho c&aacute;c bạn giống như em c&oacute; thể biết v&agrave; tham gia cuộc thi nhiều hơn. Để c&oacute; thể học hỏi th&ecirc;m nhiều điều mới lạ v&agrave; bổ &iacute;ch cho m&igrave;nh tr&ecirc;n chặng đường học tập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi năm nay kết th&uacute;c tốt đẹp trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, tr&agrave;n đầy hạnh ph&uacute;c của những gương mặt c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi. Đ&acirc;y cũng l&agrave; tiền đề để Ban Tổ chức cuộc thi c&oacute; thể ph&aacute;t triển những lần thi sau một c&aacute;ch tốt nhất v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng được đ&ocirc;ng đảo mọi người hưởng ứng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - THIỆN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Agile Việt Nam
;