Tuyên dương 191 Chỉ huy Đội giỏi thành phố năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 31.5, tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng&nbsp;Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Hội thi &quot;Chỉ huy đội giỏi&quot; Th&agrave;nh phố lần thứ 23 năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32362/IMG_1489.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban tổ chức trao thưởng cho c&aacute;c Chỉ huy Đội xuất sắc nhất</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, Ban tổ chức đ&atilde; trao giấy chứng nhận &quot;Chỉ huy đội giỏi cấp th&agrave;nh&quot; cho 191 c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc. Trong đ&oacute;, giải Nhất khối lớp 6 đ&atilde; thuộc về&nbsp;em Trần Anh Đ&agrave;o - Trường THCS L&yacute; Phong (Quận 5), Nhất khối lớp 7 l&agrave; em Ho&agrave;ng Thị Yến - Trường THCS T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng (Quận T&acirc;n Ph&uacute;), Nhất khối lớp 8 l&agrave; em Cao Thanh Hiếu - Trường THCS Nguyễn Du (Quận G&ograve; Vấp). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra Ban tổ chức c&ograve;n trao&nbsp;3 giải nh&igrave;, 6 giải ba, 12 giải khuyến kh&iacute;ch v&agrave; một số giải thưởng d&agrave;nh cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đạt kỷ lục cao trong những m&ocirc;n thi đấu. Quận T&acirc;n B&igrave;nh cũng được trao giải nhất tập thể v&igrave; c&oacute; nhiều chỉ huy Đội đạt kết quả cao.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32362/IMG_1477.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Trần Anh Đ&agrave;o&nbsp; - một trong ba Chỉ huy Đội xuất sắc nhất TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lần<br /> thứ 23 năm 2019</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">191 bạn l&agrave; những chỉ huy Đội giỏi của c&aacute;c quận, huyện thuộc khối lớp 6, 7 v&agrave; 8 đ&atilde; tham gia hội thi chỉ huy Đội giỏi cấp th&agrave;nh lần thứ 23 - năm 2019 tạiTP.HCM v&agrave; thị x&atilde; Lagi, B&igrave;nh Thuận. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được thiết kế trong khu&ocirc;n khổ hội trại bốn ng&agrave;y đ&ecirc;m với nhiều thử th&aacute;ch để kiểm tra bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của một chỉ huy Đội cần c&oacute;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c chỉ huy Đội c&ugrave;ng r&egrave;n luyện, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong hoạt động, kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;m về với một số địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><br /> <strong>VĂN DĨ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;