Lan tỏa nhiều việc tốt của Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Q.1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">100 chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;Hoa phượng đỏ Quận 1 năm 2019 đ&atilde; phấn khởi tham gia hoạt động cao điểm Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt đầy &yacute; nghĩa trong s&aacute;ng ng&agrave;y 09.6&nbsp;do Ban Chỉ huy Chiến dịch Quận 1 tổ chức: NG&Agrave;Y L&Agrave;M VIỆC TỐT.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/7bb9cc52cde728b971f6.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/f3d35e3b5f8ebad0e39f.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; trực tiếp t&igrave;m đến c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch Quận 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c tuyến đường khu vực trung t&acirc;m Quận 1, c&aacute;c nh&agrave; vệ sinh c&ocirc;ng c&ocirc;ng để trực tiếp n&oacute;i lời c&aacute;m ơn v&agrave; trao tặng những c&aacute;nh thiệp &yacute; nghĩa để tri &acirc;n c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng quản ngại những kh&oacute; khăn, vượt l&ecirc;n những gian kh&oacute; để giữ g&igrave;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; Quận 1 n&oacute;i ri&ecirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng xanh, sạch v&agrave; đẹp.</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/ceb73bc4437fa621ff6e.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/669c63e01b5bfe05a74a.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 7&nbsp;đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ của c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng, c&aacute;c Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n cũng trở về ch&iacute;nh ng&ocirc;i trường đang học tập v&agrave; sinh hoạt của m&igrave;nh để trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa v&agrave; lời c&aacute;m ơn đến c&aacute;c ch&uacute; bảo vệ, c&ocirc; phục vụ đ&atilde; g&oacute;p phần giữ g&igrave;n trường lớp sạch sẽ, an to&agrave;n cho c&aacute;c bạn hằng ng&agrave;y học tập v&agrave; sinh hoạt.</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/9d6ce2109aab7ff526ba.jpg" style="height:811px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/e7fe2f8e5735b26beb24.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32409/9a14ece0ed55080b5144.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TIẾN TRẦN</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;