NSƯT Hải Phượng: ‘Hoạt động Đội sẽ giúp các em thiếu nhi tự tin rất nhiều’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nghệ sĩ ưu t&uacute; Hải Phượng, thầy gi&aacute;o Trần Tuấn Anh đ&atilde; c&oacute; buổi giao lưu tr&ograve; chuyện với c&aacute;c bạn đại biểu tham dự Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi lần thứ III năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Chi%20Hai%20Phuong.png" style="height:381px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>NSƯT Hải Phượng biểu diễn t&aacute;c phẩm &ldquo;Hồn qu&ecirc;&rdquo; gửi tặng c&aacute;c đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; - hoạt động trong Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi lần thứ III năm 2019 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Phải biết ước mơ v&agrave; d&aacute;m thực hiện </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">NSƯT Hải Phượng sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, khi mới 5 tuổi chị đ&atilde; được mẹ truyền dạy đ&agrave;n tranh.&nbsp;V&agrave; từ đ&oacute; đến nay cũng đ&atilde; hơn 40 năm, bằng ng&oacute;n đ&agrave;n t&agrave;i hoa, chị &nbsp;đ&atilde; gắn b&oacute; với đ&agrave;n tranh v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o việc mang đ&agrave;n tranh Việt Nam giới thiệu đến bạn b&egrave; quốc tế. Với quyết t&acirc;m bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc nước nh&agrave;, từ trường học đến c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu, phổ cập kiến thức văn h&oacute;a d&acirc;n tộc cho c&aacute;c bạn trẻ, đ&acirc;u cần th&igrave; dường như chị lu&ocirc;n c&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, chị cảm thấy rất l&agrave; x&uacute;c động khi thấy c&aacute;c em. NSƯT Hải Phượng&nbsp;nhớ lại thời học tr&ograve;&nbsp;của m&igrave;nh, khi đ&oacute; chị nhận danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ to&agrave;n quốc lần I (1981). Với&nbsp;chị, khoảng thời gian&nbsp;hoạt động Đội c&oacute; những dấu ấn rất tươi đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">NSƯT Hải Phượng cũng bật m&iacute;, chị xin về điểm chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; ở quận 10 v&igrave; chị sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tại đ&acirc;y, cả tuổi thơ gắn b&oacute; với Quận 10 v&agrave; ch&iacute;nh nơi đ&acirc;y l&agrave; nơi khởi nguồn ước mơ của chị. Với chị, &acirc;m nhạc mang đến rất nhiều gi&aacute; trị khi bạn gần gũi với n&oacute;, chẳng hạn như gi&uacute;p trẻ tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn... Nhưng nếu chỉ chọn một điều để gọi l&agrave; &ldquo;gi&aacute; trị lớn nhất&rdquo; th&igrave; chị nghĩ đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;. C&aacute;c bạn nhỏ được học nhạc từ sớm sẽ c&oacute; t&acirc;m hồn rộng mở với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, với cuộc sống&hellip; Từ đ&oacute;, c&aacute;c b&eacute; sẽ mở rộng l&ograve;ng m&igrave;nh, thấy dễ y&ecirc;u người, y&ecirc;u vật, y&ecirc;u những &acirc;m thanh quanh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng biết c&aacute;c em c&oacute; những ước mơ g&igrave; nhưng việc tham gia sinh hoạt, hoạt động Đo&agrave;n - Đội sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em tự tin rất nhiều&rdquo;. Điều đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em b&agrave;y tỏ được &yacute; muốn của m&igrave;nh, c&oacute; th&ecirc;m được nhiều mối quan hệ cho c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave; dễ d&agrave;ng chia sẻ những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; cho người kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được NSƯT Hải Phượng truyền &ldquo;cảm hứng nghệ thuật&rdquo;, bạn Hồ Thanh Thảo - lớp 9/2 trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Bi&ecirc;n Kh&aacute;nh, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a cho biết:&nbsp;&ldquo;D&ugrave; cuộc sống kh&oacute; khăn ra sao, em vẫn sẽ ước mơ trở th&agrave;nh một người nghệ sĩ v&agrave; nổi tiếng bằng ch&iacute;nh thực lực của m&igrave;nh&rdquo;. Với bạn, &acirc;m nhạc gi&uacute;p bạn c&oacute; một t&acirc;m hồn phải thoải m&aacute;i, ph&oacute;ng kho&aacute;ng.Việc tham gia hoạt động Đội gi&uacute;p em c&oacute; th&ecirc;m nhiều bạn mới v&agrave; thỏa niềm đam m&ecirc; ca h&aacute;t của m&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Phải biết ước mơ v&agrave; d&aacute;m thực hiện&rdquo; -&nbsp;NSƯT Hải Phượng tặng c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; cho bạn Hồ Thanh Thảo v&agrave; ch&uacute;c ước mơ của em trở th&agrave;nh hiện thực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/ca%20si.jpg" style="height:493px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Bạn Hồ Thanh Thảo biểu diễn ca kh&uacute;c &ldquo;Con y&ecirc;u em&rdquo;. Với bạn, mẹ l&agrave; người &quot;khi em buồn, kh&oacute; khăn th&igrave; mẹ ch&iacute;nh l&agrave; người gần gũi nhất với em, l&agrave; người bạn t&acirc;m sự của m&igrave;nh. Mẹ đưa ra những lời khuy&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; tốt nhất cho em, mẹ l&agrave; chỗ dựa vững chắc nhất của em&quot;.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Gặp gỡ người biến m&ocirc;n phụ th&agrave;nh m&ocirc;n &#39;hot&#39;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Những tiết học của thầy kh&ocirc;ng phải l&agrave; những giờ học&nbsp;ch</em>&iacute;nh trị<em>&nbsp;kh&ocirc; khan, m&agrave; đ&oacute; l&agrave; những giờ học rất th&uacute; vị, rất dễ hiểu, rất dễ thực h&agrave;nh. M&agrave; khi m&igrave;nh thực h&agrave;nh, m&igrave;nh mang đến niềm vui cho mọi người v&agrave; trong học tập của bản th&acirc;n&rdquo;</em> &ndash; Đ&oacute; l&agrave; nhận x&eacute;t của NSƯT Hải Phượng về thầy Trần Tuấn Anh - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Bạch Đằng, Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Thay%20Tran%20Tuan%20Anh.png" style="height:397px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thầy Trần Tuấn Anh&nbsp;(thứ hai từ phải sang)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thật vậy, hơn mười hai năm kể từ khi nổi l&ecirc;n như một &ldquo;hiện tượng&rdquo;, thầy gi&aacute;o m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n Trần Tuấn Anh&nbsp;hiện đ&atilde; &ldquo;hot&rdquo; kh&ocirc;ng thua bất kỳ một diễn giả đắt s&ocirc; n&agrave;o. Dồn t&acirc;m huyết cho b&agrave;i giảng, anh kh&ocirc;ng chỉ tạo được sức h&uacute;t lớn với học sinh m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc xóa bỏ định kiến với người thầy dạy m&ocirc;n phụ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gặp gỡ c&aacute;c bạn thiếu nhi ti&ecirc;u biểu của cả nước, thầy Trần Tuấn Anh chia sẻ: <em>Trước cửa Văn miếu Quốc tử gi&aacute;m c&oacute; d&ograve;ng chữ &ldquo;Hiền t&agrave;i l&agrave; nguy&ecirc;n kh&iacute; của quốc gia&rdquo; n&ecirc;n việc đầu ti&ecirc;n thầy mong c&aacute;c em l&agrave; phải c&oacute; &ldquo;Đức&rdquo;, sau đ&oacute; mới c&oacute; &ldquo;T&agrave;i&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thầy mong c&aacute;c em thiếu nhi, nếu c&aacute;c bạn muốn l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave;, nghề nghiệp g&igrave;, h&atilde;y th&ecirc;m chữ &ldquo;tốt&rdquo; ph&iacute;a sau ước mơ của c&aacute;c bạn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;p lại lời chia sẻ của thầy Trần Tuấn Anh, bạn Trần Kh&aacute;nh Linh - Lớp 5/6, trường TH Thi&ecirc;n Hộ Dương, TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;cho biết: <em>&ldquo;Hiện nay l&agrave; một người học sinh, do đ&oacute; em cố gắng học thật tốt, t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o để c&oacute; th&ecirc;m h&agrave;nh trang cho m&igrave;nh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/IMG_0126.jpg" style="height:430px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao tặng qu&agrave; cho kh&aacute;ch mời giao lưu.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Anh%20Luong.jpg" style="height:405px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương v&agrave; B&iacute; thư Quận ủy Q.10 Đặng Quốc To&agrave;n trao tặng&nbsp;qu&agrave; cho c&aacute;c em đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot;.&nbsp;​</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN - NGỌC THẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;