NSƯT Hải Phượng: ‘Hoạt động Đội sẽ giúp các em thiếu nhi tự tin rất nhiều’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nghệ sĩ ưu t&uacute; Hải Phượng, thầy gi&aacute;o Trần Tuấn Anh đ&atilde; c&oacute; buổi giao lưu tr&ograve; chuyện với c&aacute;c bạn đại biểu tham dự Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi lần thứ III năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Chi%20Hai%20Phuong.png" style="height:381px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>NSƯT Hải Phượng biểu diễn t&aacute;c phẩm &ldquo;Hồn qu&ecirc;&rdquo; gửi tặng c&aacute;c đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; - hoạt động trong Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi lần thứ III năm 2019 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Phải biết ước mơ v&agrave; d&aacute;m thực hiện </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">NSƯT Hải Phượng sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, khi mới 5 tuổi chị đ&atilde; được mẹ truyền dạy đ&agrave;n tranh.&nbsp;V&agrave; từ đ&oacute; đến nay cũng đ&atilde; hơn 40 năm, bằng ng&oacute;n đ&agrave;n t&agrave;i hoa, chị &nbsp;đ&atilde; gắn b&oacute; với đ&agrave;n tranh v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o việc mang đ&agrave;n tranh Việt Nam giới thiệu đến bạn b&egrave; quốc tế. Với quyết t&acirc;m bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc nước nh&agrave;, từ trường học đến c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu, phổ cập kiến thức văn h&oacute;a d&acirc;n tộc cho c&aacute;c bạn trẻ, đ&acirc;u cần th&igrave; dường như chị lu&ocirc;n c&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10, chị cảm thấy rất l&agrave; x&uacute;c động khi thấy c&aacute;c em. NSƯT Hải Phượng&nbsp;nhớ lại thời học tr&ograve;&nbsp;của m&igrave;nh, khi đ&oacute; chị nhận danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ to&agrave;n quốc lần I (1981). Với&nbsp;chị, khoảng thời gian&nbsp;hoạt động Đội c&oacute; những dấu ấn rất tươi đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">NSƯT Hải Phượng cũng bật m&iacute;, chị xin về điểm chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; ở quận 10 v&igrave; chị sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tại đ&acirc;y, cả tuổi thơ gắn b&oacute; với Quận 10 v&agrave; ch&iacute;nh nơi đ&acirc;y l&agrave; nơi khởi nguồn ước mơ của chị. Với chị, &acirc;m nhạc mang đến rất nhiều gi&aacute; trị khi bạn gần gũi với n&oacute;, chẳng hạn như gi&uacute;p trẻ tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn... Nhưng nếu chỉ chọn một điều để gọi l&agrave; &ldquo;gi&aacute; trị lớn nhất&rdquo; th&igrave; chị nghĩ đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;. C&aacute;c bạn nhỏ được học nhạc từ sớm sẽ c&oacute; t&acirc;m hồn rộng mở với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, với cuộc sống&hellip; Từ đ&oacute;, c&aacute;c b&eacute; sẽ mở rộng l&ograve;ng m&igrave;nh, thấy dễ y&ecirc;u người, y&ecirc;u vật, y&ecirc;u những &acirc;m thanh quanh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng biết c&aacute;c em c&oacute; những ước mơ g&igrave; nhưng việc tham gia sinh hoạt, hoạt động Đo&agrave;n - Đội sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em tự tin rất nhiều&rdquo;. Điều đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em b&agrave;y tỏ được &yacute; muốn của m&igrave;nh, c&oacute; th&ecirc;m được nhiều mối quan hệ cho c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave; dễ d&agrave;ng chia sẻ những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; cho người kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được NSƯT Hải Phượng truyền &ldquo;cảm hứng nghệ thuật&rdquo;, bạn Hồ Thanh Thảo - lớp 9/2 trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Bi&ecirc;n Kh&aacute;nh, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a cho biết:&nbsp;&ldquo;D&ugrave; cuộc sống kh&oacute; khăn ra sao, em vẫn sẽ ước mơ trở th&agrave;nh một người nghệ sĩ v&agrave; nổi tiếng bằng ch&iacute;nh thực lực của m&igrave;nh&rdquo;. Với bạn, &acirc;m nhạc gi&uacute;p bạn c&oacute; một t&acirc;m hồn phải thoải m&aacute;i, ph&oacute;ng kho&aacute;ng.Việc tham gia hoạt động Đội gi&uacute;p em c&oacute; th&ecirc;m nhiều bạn mới v&agrave; thỏa niềm đam m&ecirc; ca h&aacute;t của m&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Phải biết ước mơ v&agrave; d&aacute;m thực hiện&rdquo; -&nbsp;NSƯT Hải Phượng tặng c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; cho bạn Hồ Thanh Thảo v&agrave; ch&uacute;c ước mơ của em trở th&agrave;nh hiện thực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/ca%20si.jpg" style="height:493px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Bạn Hồ Thanh Thảo biểu diễn ca kh&uacute;c &ldquo;Con y&ecirc;u em&rdquo;. Với bạn, mẹ l&agrave; người &quot;khi em buồn, kh&oacute; khăn th&igrave; mẹ ch&iacute;nh l&agrave; người gần gũi nhất với em, l&agrave; người bạn t&acirc;m sự của m&igrave;nh. Mẹ đưa ra những lời khuy&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; tốt nhất cho em, mẹ l&agrave; chỗ dựa vững chắc nhất của em&quot;.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Gặp gỡ người biến m&ocirc;n phụ th&agrave;nh m&ocirc;n &#39;hot&#39;</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Những tiết học của thầy kh&ocirc;ng phải l&agrave; những giờ học&nbsp;ch</em>&iacute;nh trị<em>&nbsp;kh&ocirc; khan, m&agrave; đ&oacute; l&agrave; những giờ học rất th&uacute; vị, rất dễ hiểu, rất dễ thực h&agrave;nh. M&agrave; khi m&igrave;nh thực h&agrave;nh, m&igrave;nh mang đến niềm vui cho mọi người v&agrave; trong học tập của bản th&acirc;n&rdquo;</em> &ndash; Đ&oacute; l&agrave; nhận x&eacute;t của NSƯT Hải Phượng về thầy Trần Tuấn Anh - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Bạch Đằng, Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Thay%20Tran%20Tuan%20Anh.png" style="height:397px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thầy Trần Tuấn Anh&nbsp;(thứ hai từ phải sang)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thật vậy, hơn mười hai năm kể từ khi nổi l&ecirc;n như một &ldquo;hiện tượng&rdquo;, thầy gi&aacute;o m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n Trần Tuấn Anh&nbsp;hiện đ&atilde; &ldquo;hot&rdquo; kh&ocirc;ng thua bất kỳ một diễn giả đắt s&ocirc; n&agrave;o. Dồn t&acirc;m huyết cho b&agrave;i giảng, anh kh&ocirc;ng chỉ tạo được sức h&uacute;t lớn với học sinh m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc xóa bỏ định kiến với người thầy dạy m&ocirc;n phụ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gặp gỡ c&aacute;c bạn thiếu nhi ti&ecirc;u biểu của cả nước, thầy Trần Tuấn Anh chia sẻ: <em>Trước cửa Văn miếu Quốc tử gi&aacute;m c&oacute; d&ograve;ng chữ &ldquo;Hiền t&agrave;i l&agrave; nguy&ecirc;n kh&iacute; của quốc gia&rdquo; n&ecirc;n việc đầu ti&ecirc;n thầy mong c&aacute;c em l&agrave; phải c&oacute; &ldquo;Đức&rdquo;, sau đ&oacute; mới c&oacute; &ldquo;T&agrave;i&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thầy mong c&aacute;c em thiếu nhi, nếu c&aacute;c bạn muốn l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave;, nghề nghiệp g&igrave;, h&atilde;y th&ecirc;m chữ &ldquo;tốt&rdquo; ph&iacute;a sau ước mơ của c&aacute;c bạn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;p lại lời chia sẻ của thầy Trần Tuấn Anh, bạn Trần Kh&aacute;nh Linh - Lớp 5/6, trường TH Thi&ecirc;n Hộ Dương, TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;cho biết: <em>&ldquo;Hiện nay l&agrave; một người học sinh, do đ&oacute; em cố gắng học thật tốt, t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o để c&oacute; th&ecirc;m h&agrave;nh trang cho m&igrave;nh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/IMG_0126.jpg" style="height:430px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao tặng qu&agrave; cho kh&aacute;ch mời giao lưu.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32430/Anh%20Luong.jpg" style="height:405px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương v&agrave; B&iacute; thư Quận ủy Q.10 Đặng Quốc To&agrave;n trao tặng&nbsp;qu&agrave; cho c&aacute;c em đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot;.&nbsp;​</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN - NGỌC THẢO</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;