Quận 9: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Chi bộ C&ocirc;ng an phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ti&ecirc;u biểu năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp Đảng của đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc (1993), đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng an, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tại phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 đ&atilde;&nbsp;ch&iacute;nh thức được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu đi đầu trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n, Hội m&agrave; c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức. Được biết, đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n m&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc tham gia chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng l&agrave; niềm tự h&agrave;o rất lớn của bản th&acirc;n t&ocirc;i, nhờ những lần tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; đ&uacute;c kết&nbsp;th&ecirc;m cho m&igrave;nh những kinh nghiệm, b&agrave;i học để trưởng th&agrave;nh. Lần đầu ti&ecirc;n tham gia chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh nhưng t&ocirc;i cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; m&aacute;i nh&agrave; đong đầy t&igrave;nh thương, chứa đựng nhiệt huyết của tuổi trẻ. T&ocirc;i sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ, xứng đ&aacute;ng với sự tin y&ecirc;u, giao ph&oacute; của cấp tr&ecirc;n&rdquo;, đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32535/2.jpg" style="height:323px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Như Thảo &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy phường T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc ch&iacute;nh thức được kết nạp Đảng. Đồng ch&iacute; cũng hy vọng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; nấc thang quan trọng để đồng ch&iacute; Ngọc tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ, củng cố v&agrave; x&acirc;y dựng Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu Chi bộ C&ocirc;ng an phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 phải ra sức gi&uacute;p đỡ, tạo điều kiện để đồng ch&iacute; Ngọc ph&aacute;t huy hết năng lực, phẩm chất, nhất l&agrave; trong chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM S&Aacute;NG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;