Quận 5: Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 07/7/2019, hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019, ra qu&acirc;n Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 132, đồng thời đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, vận động người d&acirc;n hạn chế r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 5 ra qu&acirc;n thực hiện cạo x&oacute;a bảng quảng c&aacute;o, sơn mới c&aacute;c lan can v&agrave; tường cầu thang chung cư 362 Trần Ph&uacute; (Phường 7, Quận 5), ra qu&acirc;n tuy&ecirc;n truyền v&agrave; vận động c&aacute;c hộ d&acirc;n cho thu&ecirc; mặt bằng kinh doanh tr&ecirc;n tuyến đường Trần Xu&acirc;n H&ograve;a (Phường 7, Quận 5) kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; nắp cống tho&aacute;t nước; ph&aacute;t phiếu bướm tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch bệnh tại c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ở tuyến k&ecirc;nh H&agrave;ng B&agrave;ng (Phường 13, Quận 5). Tham gia hoạt động c&oacute; c&aacute;c ca sĩ kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng hơn 60 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 5 v&agrave; đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 cải tạo lan can và hành lang cầu thang chung cư 362 Trần Phú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/dd407851687a8c24d56b.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 sơn mới lan can và hành lang chung cư 362 Trần Phú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/77aea641b06a54340d7b.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Phát phiếu bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền không xả rác ra đường và kênh rạch" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P13-4.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n v&agrave; hưởng ứng Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 132 như: tổng dọn vệ sinh tuyến đường V&otilde; Văn Kiệt (dọc tuyến k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ); tổng dọn vệ sinh c&ocirc;ng sở; thu gom ve chai tại chung cư Phan Văn Trị; cải tạo, l&agrave;m mới, sơn phủ chống thấm cho &ldquo;Mảng tường biết n&oacute;i&rdquo; cũ đ&atilde; bị thấm v&agrave; bong tr&oacute;c; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Đổi chai nhựa - Lấy c&acirc;y xanh&rdquo;; sơn mới mảng tường số 8 - 15 Vạn Tượng; cạo x&oacute;a c&aacute;c bảng quảng c&aacute;o sai quy định, x&oacute;a t&iacute;n dụng đen; tuy&ecirc;n truyền hạn chế sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng bảo vệ m&ocirc;i trường; tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường c&ugrave;ng chung tay thực hiện nếp sống văn minh đ&ocirc; thị g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Quận 5 c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chương trình &quot;Đổi chai nhựa - Lấy cây xanh&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P11-1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tổng dọn vệ sinh dọc tuyến kênh Tàu Hủ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P1-1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thực hiện cải tạo, sơn mới mảng tường bong tróc bên hông trường Tiểu học Lê Đình Chinh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P13-1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỒNG NGA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;