Quận 5: Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 07/7/2019, hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019, ra qu&acirc;n Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 132, đồng thời đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, vận động người d&acirc;n hạn chế r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 5 ra qu&acirc;n thực hiện cạo x&oacute;a bảng quảng c&aacute;o, sơn mới c&aacute;c lan can v&agrave; tường cầu thang chung cư 362 Trần Ph&uacute; (Phường 7, Quận 5), ra qu&acirc;n tuy&ecirc;n truyền v&agrave; vận động c&aacute;c hộ d&acirc;n cho thu&ecirc; mặt bằng kinh doanh tr&ecirc;n tuyến đường Trần Xu&acirc;n H&ograve;a (Phường 7, Quận 5) kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; nắp cống tho&aacute;t nước; ph&aacute;t phiếu bướm tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch bệnh tại c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ở tuyến k&ecirc;nh H&agrave;ng B&agrave;ng (Phường 13, Quận 5). Tham gia hoạt động c&oacute; c&aacute;c ca sĩ kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng hơn 60 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 5 v&agrave; đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 cải tạo lan can và hành lang cầu thang chung cư 362 Trần Phú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/dd407851687a8c24d56b.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến sĩ Mùa hè xanh Quận 5 sơn mới lan can và hành lang chung cư 362 Trần Phú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/77aea641b06a54340d7b.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Phát phiếu bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền không xả rác ra đường và kênh rạch" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P13-4.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n v&agrave; hưởng ứng Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 132 như: tổng dọn vệ sinh tuyến đường V&otilde; Văn Kiệt (dọc tuyến k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ); tổng dọn vệ sinh c&ocirc;ng sở; thu gom ve chai tại chung cư Phan Văn Trị; cải tạo, l&agrave;m mới, sơn phủ chống thấm cho &ldquo;Mảng tường biết n&oacute;i&rdquo; cũ đ&atilde; bị thấm v&agrave; bong tr&oacute;c; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Đổi chai nhựa - Lấy c&acirc;y xanh&rdquo;; sơn mới mảng tường số 8 - 15 Vạn Tượng; cạo x&oacute;a c&aacute;c bảng quảng c&aacute;o sai quy định, x&oacute;a t&iacute;n dụng đen; tuy&ecirc;n truyền hạn chế sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng bảo vệ m&ocirc;i trường; tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường c&ugrave;ng chung tay thực hiện nếp sống văn minh đ&ocirc; thị g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Quận 5 c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chương trình &quot;Đổi chai nhựa - Lấy cây xanh&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P11-1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tổng dọn vệ sinh dọc tuyến kênh Tàu Hủ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P1-1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thực hiện cải tạo, sơn mới mảng tường bong tróc bên hông trường Tiểu học Lê Đình Chinh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32552/P13-1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỒNG NGA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;