Mùa hè xanh 2019 ĐHSPKT hứa hẹn những công trình cụ thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Vừa qua, tại hội trường lớn khu A trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, 350 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde;&nbsp;ra qu&acirc;n v&agrave; khởi động một m&ugrave;a chiến dịch với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nhiều c&acirc;u chuyện đẹp.</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;PGS,TS Đỗ Văn Dũng &ndash; Hiệu trưởng nh&agrave; trường v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam năm 2018- Trần Tiểu Vy với vai tr&ograve; l&agrave; đại sứ&nbsp; truyền th&ocirc;ng của chiến dịch năm nay đ&atilde; tham dự chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy - Đại sứ chiến dịch tình nguyện MHX2019 phát biểu cảm nghỉ tại lễ ra quân" class="size-full td-center wp-image-5680" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32565/IMG_9382.jpg" style="height:818px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ ra qu&acirc;n chiến dịch, Ban Chỉ huy Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&ocirc;ng tin c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cụ thể trong chiến dịch như: 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh Thủy điện mini kết hệ thống thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; n&ocirc;ng th&ocirc;n, 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; với tổng chiều d&agrave;i 6,5 Km, 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a đường qu&ecirc; n&ocirc;ng th&ocirc;n d&agrave;i 200m, 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu vui chơi thiếu nhi, 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh Tủ s&aacute;ch Thiếu nhi, 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh B&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a s&acirc;n Nh&agrave; văn h&oacute;a v&agrave; c&ugrave;ng nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Mô hình công trình thủy điện Mini" class="size-full wp-image-5682" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/thuy-dien-mini.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" class="size-large wp-image-5683" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/thap-sang-nong-thon-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:start; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Công trình Bê tông hóa" class="size-large wp-image-5686" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/be-tong-hoa-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; width:600px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ ra qu&acirc;n, PGS,TS Đỗ Văn Dũng- Hiệu trưởng nh&agrave; trường chia sẻ v&agrave; mong muốn với sự ra đời của thuỷ điện mini sẽ thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; v&agrave; gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n ngh&egrave;o trong cuộc sống b&ecirc;n cạnh đ&oacute; đem gi&aacute; trị &ldquo;nh&acirc;n bản&rdquo; nh&acirc;n rộng hơn nữa trong cuộc sống.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động, cầu ch&uacute;c cho những chiến sĩ với những tr&aacute;i tim mang sức trẻ v&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện sẽ l&agrave;m n&ecirc;n một chiến dịch thật sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đem y&ecirc;u thương lan toả khắp mu&ocirc;n nơi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Đ/c Lê Xuân Thân phất lá cờ biểu trưng MHX báo hiệu chiến dịch chính thức bắt đầu" class="size-large td-modal-image wp-image-5687" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/chot-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thanh Phong -</strong></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: MECUTE</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;