Võ Quân Duy nhận Giải thưởng thanh niên Asean xuất sắc năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Đo&agrave;n doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam đ&atilde; tham dự Hội nghị Thanh ni&ecirc;n ASEAN+3 tại Thủ đ&ocirc; Vientiane, L&agrave;o từ 18 đến 19-7-2019.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại Hội nghị, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam đ&atilde; k&yacute; Thỏa thuận hợp t&aacute;c với Hội Doanh nh&acirc;n trẻ L&agrave;o, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32607/qd.png" style="height:406px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị, tối ng&agrave;y 19-7-2019, 11 thanh ni&ecirc;n trẻ xuất sắc của c&aacute;c nước trong khu vực Asean đ&atilde; được vinh danh v&igrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Doanh nh&acirc;n trẻ V&otilde; Qu&acirc;n Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Dược phẩm Phương Đ&ocirc;ng, ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vinh dự nhận được Giải thưởng Thanh ni&ecirc;n Asean xuất sắc lần n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32607/anh%20duy.jpg" style="height:781px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">V&otilde; Qu&acirc;n Duy nhận Giải thưởng thanh ni&ecirc;n Asean xuất sắc năm 2019</span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">NGUYỄN TUẤN QUỲNH&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">Theo Tuổi Trẻ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;