Võ Quân Duy nhận Giải thưởng thanh niên Asean xuất sắc năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Đo&agrave;n doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam đ&atilde; tham dự Hội nghị Thanh ni&ecirc;n ASEAN+3 tại Thủ đ&ocirc; Vientiane, L&agrave;o từ 18 đến 19-7-2019.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại Hội nghị, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam đ&atilde; k&yacute; Thỏa thuận hợp t&aacute;c với Hội Doanh nh&acirc;n trẻ L&agrave;o, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32607/qd.png" style="height:406px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị, tối ng&agrave;y 19-7-2019, 11 thanh ni&ecirc;n trẻ xuất sắc của c&aacute;c nước trong khu vực Asean đ&atilde; được vinh danh v&igrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Doanh nh&acirc;n trẻ V&otilde; Qu&acirc;n Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Dược phẩm Phương Đ&ocirc;ng, ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Doanh nh&acirc;n trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vinh dự nhận được Giải thưởng Thanh ni&ecirc;n Asean xuất sắc lần n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32607/anh%20duy.jpg" style="height:781px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">V&otilde; Qu&acirc;n Duy nhận Giải thưởng thanh ni&ecirc;n Asean xuất sắc năm 2019</span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">NGUYỄN TUẤN QUỲNH&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">Theo Tuổi Trẻ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;