Tuổi trẻ Nhà Bè – Quận 7 thành kính dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), tối ng&agrave;y 26/7/2019 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp tổ chức lễ d&acirc;ng hương, thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Về dự buổi lễ sự hiện diện của Đại t&aacute; &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Hồng Thế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nh&agrave; B&egrave;, Nguy&ecirc;n Trung đo&agrave;n trưởng Trung đo&agrave;n 10 &ndash; Trung đo&agrave;n Đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c Anh h&ugrave;ng; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng; Đồng ch&iacute; Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phan Như Nguyệt; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy Quận 7 H&agrave; Sơn, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy Nh&agrave; B&egrave; Đỗ Minh To&agrave;n; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 7 Phạm Thị Hạnh Tư; Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 7 Nguyễn Thị Phong; Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận 7 Nguyễn Minh Tuấn; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7, Ban Thường vụ Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ c&ugrave;ng về dự buổi lễ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05007.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05009.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Mở đầu buổi lễ, Đại t&aacute; &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n <strong>Nguyễn Hồng Thế</strong> đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của lịch sử Đảng bộ, Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; lực lượng vũ trang huyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 Anh h&ugrave;ng, g&oacute;p phần hun đ&uacute;c tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng s&aacute;ng ngo&agrave;i cho thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, đồng ch&iacute; nhắn nhủ: <em>&ldquo;Sự cống hiến, hy sinh của c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ cho độc lập, tự do của d&acirc;n tộc, cho hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;, kh&ocirc;ng chỉ cho ng&agrave;y h&ocirc;m qua, h&ocirc;m nay m&agrave; cho mu&ocirc;n đời con ch&aacute;u mai sau.&nbsp;Để tri &acirc;n qu&aacute; khứ, kh&ocirc;ng g&igrave; tốt hơn l&agrave; phải c&ugrave;ng nhau dốc sức x&acirc;y dựng một tương lai tươi đẹp. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nắm tay nhau, nối v&ograve;ng tay lớn xung quanh Đảng vĩ đại, gắn kết th&agrave;nh một khối sức mạnh vững chắc để tiến về ph&iacute;a tương lai. Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, tinh thần y&ecirc;u nước, sự đồng t&acirc;m hiệp lực cần phải được ph&aacute;t huy tối đa trong mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, trong tuổi trẻ c&aacute;c ch&aacute;u h&ocirc;m nay.&rdquo;</em></p> <p style="text-align: justify;">Tại buổi lễ, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, đại diện l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; th&agrave;nh k&iacute;nh nghi&ecirc;ng m&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương l&ecirc;n Đ&agrave;i tưởng niệm tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ.&nbsp;Sau nghi thức d&acirc;ng hương, c&aacute;c đại biểu v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng thắp những ngọn nến tri &acirc;n đến c&aacute;c phần mộ liệt sỹ.&nbsp;Hơn một ngh&igrave;n ngọn nến đ&atilde; được đồng loạt thắp s&aacute;ng thể hiện l&ograve;ng biết ơn đối với những người đ&atilde; hy sinh cho Tổ quốc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05014.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05029.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05040.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Buổi lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ l&agrave; h&agrave;nh động thể hiện sự ghi nhớ c&ocirc;ng ơn của thế hệ trẻ với lớp người đi trước đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 nguyện ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp v&agrave; thắp s&aacute;ng truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội; tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, thực hiện những việc l&agrave;m thiết thực chăm s&oacute;c, phụng dưỡng gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sỹ, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng&hellip; g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;