Phú Nhuận: Sinh hoạt truyền thống "Tự hào mùa thu lịch sử"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến (23/9/1945 &ndash; 23/9/2019), đồng thời nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng trong thế hệ trẻ, ng&agrave;y 23/9 vừa qua Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Cựu chiến binh &ndash; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận Ph&uacute; Nhuận&nbsp;đ&atilde; phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o m&ugrave;a thu lịch sử&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32804/Trao qua san choi kien thuc lich su 23-9.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đợt sinh hoạt diễn ra tại 02 đơn vị: Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n quận v&agrave; Trường THCS Cầu Kiệu đ&atilde; thu h&uacute;t gần 1.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia. Qua phần &ocirc;n truyền thống của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Cựu chiến binh, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; v&agrave; s&acirc;n chơi kiến thức t&igrave;m hiểu kiến thức lịch sử, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa lịch sử của Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến, từ đ&oacute; th&ecirc;m tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;