Quận 10: Đoàn Phường 15 vô địch giải Bóng đá Thanh niên công nhân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 16/10/2019, tại S&acirc;n b&oacute;ng Mobi Sports, đ&atilde; diễn ra Lễ bế mạc Giải B&oacute;ng đ&aacute; TNCN Quận 10 mở rộng lần XVI năm 2019. Đ&acirc;y l&agrave; giải B&oacute;ng đ&aacute; thường ni&ecirc;n do Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 10, phối hợp với Trung t&acirc;m Thể dục thể thao tổ chức.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32894/0bf9244eff44191a4055.jpg" style="height:370px; width:600px" /></p> <p><br /> Sau hơn 2 tuần tranh t&agrave;i, Đội Đo&agrave;n Phường 15 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch, sau khi đ&aacute;nh bại đội MB Bank trong trận chung kết với tỷ số 15 - 4. Ở một cục diện kh&aacute;c, Đội Đo&agrave;n Phường 13, đ&atilde; phải d&ugrave;ng đến loạt đ&aacute; Penalty trong trận tranh hạng Ba với Đội Chi Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH XDCT H&ugrave;ng Vương, sau khi h&ograve;a với tỷ số 3 &ndash; 3, kết th&uacute;c trận đấu Đội Đo&agrave;n Phường 13 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Ba. Đội Chi Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH XDCT H&ugrave;ng Vương&nbsp;đ&agrave;nh ngậm ng&ugrave;i kết th&uacute;c m&ugrave;a giải với giải Tư to&agrave;n đo&agrave;n.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32894/20191016_082246.jpg" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32894/20191016_085604.jpg" style="height:713px; width:1200px" /></p> <p>Ngo&agrave;i ra, cầu thủ Nguyễn Long T&iacute;n - Đội MB Bank đ&atilde; đạt Danh hiệu Vua ph&aacute; lưới v&agrave; Danh hiệu Găng tay v&agrave;ng cũng đ&atilde; thuộc về thủ th&agrave;nh Phạm Lương Văn đến từ đơn vị Phường 15.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;