37 cây bút nhí được trao giải tại Hội thi Sáng tác Văn học dành cho thiếu nhi 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 17/11, đ&ocirc;ng đảo bạn nhỏ đ&atilde; đến Nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh để tham dự Lễ trao giải Hội thi S&aacute;ng t&aacute;c Văn học d&agrave;nh cho thiếu nhi &ndash; lần 2 năm 2019 với chủ đề Th&agrave;nh phố của em.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 9 th&aacute;ng dự thi, hội thi nhận được hơn 5.552 t&aacute;c phẩm dự thi văn xu&ocirc;i v&agrave; thơ của cả hai bảng A v&agrave; B. Đ&acirc;y l&agrave; số lượng gấp đ&ocirc;i năm ngo&aacute;i. Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c em tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;m&agrave; học sinh đến từ c&aacute;c tỉnh B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Đắk Lắk, Nghệ An,&hellip; cũng c&oacute; t&aacute;c phẩm dự thi. Những th&iacute; sinh c&oacute; b&agrave;i được chọn v&agrave;o chung khảo c&ograve;n được tham gia Trại S&aacute;ng t&aacute;c Th&agrave;nh phố của em hai ng&agrave;y một đ&ecirc;m tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt Thanh thiếu ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (H.Cần Giờ).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải, đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Gia Bảo - Ph&oacute; Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&nbsp;b&agrave;y tỏ niềm vui: &ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ đưa những điều thực tế trong cuộc sống, trang văn thơ của c&aacute;c em c&ograve;n đề cập c&aacute;c vấn đề n&oacute;ng bỏng, thời sự được mọi người quan t&acirc;m như t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng, biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ m&ocirc;i trường. Nhiều em c&ograve;n b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c với sự đổi mới h&agrave;ng ng&agrave;y, h&agrave;ng giờ của th&agrave;nh phố với những con đường mới mở, thư viện, bảo t&agrave;ng,&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33007/DSC_9573.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải​</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tuổi nhỏ, Th&agrave;nh phố của em c&ograve;n l&agrave; những phong tr&agrave;o th&uacute; vị, bổ &iacute;ch như nu&ocirc;i heo đất, nụ cười hồng. Thậm ch&iacute;, mưa rơi tr&ecirc;n những t&aacute;n l&aacute; cũng n&ecirc;n vần, n&ecirc;n điệu trong thơ ca. TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trong trang viết của c&aacute;c em c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n trong trẻo, ch&acirc;n thật. Kh&eacute;p lại hội thi S&aacute;ng t&aacute;c văn học, c&aacute;c em đ&atilde; khắc họa th&agrave;nh phố đầy m&agrave;u sắc, lấp l&aacute;nh bao y&ecirc;u thương về TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&ndash; Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, ban gi&aacute;m khảo nhất tr&iacute; trao 37 giải. Ở&nbsp;Bảng A &ndash; b&aacute;o Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, thể loại thơ c&oacute; 10 giải, văn xu&ocirc;i c&oacute; 9 giải. Ở Bảng B &ndash; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, thể loại thơ c&oacute; 9 giải, văn xu&ocirc;i c&oacute; 9 giải. Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; trao tặng hai giải tập thể cho Li&ecirc;n đội của hai trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Nguyễn Ngọc Uy&ecirc;n Phương (lớp 4 trường TH Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m, Q.1 &ndash; Giải Nhất bảng A b&aacute;o Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;thể loại Văn xu&ocirc;i) h&aacute;o hức chia sẻ: &ldquo;Qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm đề t&agrave;i tham gia hội thi đ&atilde; gi&uacute;p em y&ecirc;u th&ecirc;m th&agrave;nh phố, biết tự h&agrave;o v&igrave; m&igrave;nh l&agrave; người con của Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Kh&ocirc;ng chỉ thế, em c&ograve;n học được c&aacute;ch mở rộng vốn từ, viết văn hay v&agrave; th&ecirc;m tự tin, dạn dĩ hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Hội Đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Nhi Đồng TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo nghệ thuật, ph&aacute;t huy năng khiếu s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em trang bị th&ecirc;m kiến thức, học tốt m&ocirc;n Ngữ văn trong nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;