500 bạn nhỏ hòa nhịp tại Liên hoan Nhạc kèn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;Biểu diễn Nhạc k&egrave;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh&rdquo; năm 2019. Li&ecirc;n hoan năm nay thu h&uacute;t sự tham gia của 15 đội Nghi lễ - Trống k&egrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33036/2%20(4).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan được tổ chức với mục đ&iacute;ch tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi được giao lưu, học hỏi về bộ m&ocirc;n trống k&egrave;n Đội. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c đơn vị cọ x&aacute;t, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan Biểu diễn Nhạc k&egrave;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh năm 2019 thu h&uacute;t gần 500 em đội vi&ecirc;n v&agrave; phụ tr&aacute;ch của 15 đội nghi lễ - nhạc k&egrave;n của c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi quận/huyện TP.HCM tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33036/4%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Li&ecirc;n hoan, 15 đội nghi lễ - nhạc k&egrave;n đ&atilde; lần lượt biểu diễn c&aacute;c tiết mục nhạc k&egrave;n kết hợp với duy chuyển đội h&igrave;nh. C&aacute;c tiết mục được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu,&nbsp; chuy&ecirc;n nghiệp, hấp dẫn, mang đến sự th&iacute;ch th&uacute; cho kh&aacute;n giả thưởng thức.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;