Ấm áp chương trình “Vui Tết cùng thanh niên công nhân” nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Tối ng&agrave;y 10/01/2020, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp Ban Quản l&yacute; c&aacute;c Khu chế xuất v&agrave; Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố Hepza tổ chức chương tr&igrave;nh Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xu&acirc;n <em>&ldquo;Vui Tết Canh T&yacute; năm 2020 c&ugrave;ng Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo;</em> tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước x&atilde; Long Thới.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động &yacute; nghĩa nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020), 89 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/03/1931 - 26/03/2020); cũng như g&oacute;p phần tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh phục vụ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2020, qua đ&oacute; kịp thời chia sẻ, động vi&ecirc;n v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33135/IMG_4660.JPG" style="height:382px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33135/IMG_4635.JPG" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n Nguyễn Thanh Hải cho biết, &quot;Vui tết c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&quot; l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n duy tr&igrave; h&agrave;ng năm nhằm chung tay c&ugrave;ng với c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp, khu chế xuất tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nh&acirc;n dịp Tết Canh T&yacute; 2020 sắp đến. Đồng thời, nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền của d&acirc;n tộc, đồng ch&iacute; cũng gửi lời ch&uacute;c đến c&aacute;c anh em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh một năm mới tươi vui, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33135/IMG_4636.JPG" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33135/bc42af7e0520fd7ea431.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, b&ecirc;n cạnh được thưởng thức c&aacute;c tiết mục văn nghệ tươi vui, &yacute; nghĩa, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao 100 phần qu&agrave;, Ban Quản l&yacute; c&aacute;c Khu chế xuất v&agrave; Khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố trao 200 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n thay lời ch&uacute;c một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh ph&uacute;c v&agrave; vạn sự như &yacute; với tổng kinh ph&iacute; chăm lo l&agrave; 270 triệu đồng. Trước đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện cũng đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như tổ chức s&acirc;n chơi thiếu nhi cho con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại khu lưu tr&uacute;, sơn sửa nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Long Thới./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;