Khánh thành Góc sẻ chia, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giáo trình miễn phí cho sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">S&aacute;ng ng&agrave;y 19/5/2020, đ&uacute;ng v&agrave;o dịp kỷ niệm 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức buổi lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh &quot;G&oacute;c sẻ chia&quot; nhằm hỗ trợ c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n&nbsp;cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/IMG_4411.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Nh&agrave; trường tiếp nhận hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/111.jpg" style="height:473px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c vật phẩm được bố tr&iacute; tại G&oacute;c sẻ chia.</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">G&oacute;c sẻ chia được bố tr&iacute; tại sảnh tầng 15 t&ograve;a nh&agrave; Y - Nha (217 Hồng B&agrave;ng, Phường 11, Quận 5) được quản l&yacute; trực tiếp bởi Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n Trường. Đến&nbsp;đ&acirc;y, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sẽ được cung cấp thức ăn, nước uống, quần &aacute;o, nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ học tập, gi&aacute;o tr&igrave;nh t&agrave;i liệu,... Tất cả đều được miễn ph&iacute; v&agrave; được vận động đ&oacute;ng g&oacute;p từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, giảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức, cựu sinh vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong trường.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh, G&oacute;c sẻ chia đ&atilde; nhận được sự hỗ trợ của Hội Thầy Thuốc trẻ TP.HCM 500kg gạo; Nh&oacute;m từ thiện BOSSMART 500kg gạo; C&ocirc;ng ty TNHH </span><a href="https://www.facebook.com/YouMedVN/?__tn__=K-R&amp;eid=ARDok580ckraXrBrntdIJMZXageKtAOrRsmtKofNfvNiWB3vHnE69rWoM-1tYjtIxbKqf2W_Q-6zeH1C&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAp0xTG8E6W2JDfReHv9aNK6f3fbWBt1LOBpg3R7S7nct8tj6dMFtDywV0MlHQPr957TIDRSbuRZQJzLt8Iau__Cd8lGthreiKPY6dx4fHGaxIzEixdf9kfEREx_REYa_RwmpPDVYHF3Ujps0XCvftqq-J3bOwcA3HnXkTvz-ILmuPId7VSC1LD_Bgwy0cILpYvA6FENGEpeSh1c1IF2dKWA3avEI5746j-cpulg-zeosusr3-ceouER9d-H1oAEu5byqABmsleBmxX1VB49bK_WsjAsdsZbEYO2YDlrEOZwLUPgnblE8DZHGcAwOSUu-djSjAgAzW2uBrbQmPUTzRsng" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(56, 88, 152)">YouMed VN</span></a><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif"> 10 th&ugrave;ng m&igrave; g&oacute;i v&agrave; Đo&agrave;n Cơ sở Vietinbank Chi nh&aacute;nh 5 80 phần nhu yếu phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/IMG_4434.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thạc sĩ Trương Văn Đạt - Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trao đổi với sinh vi&ecirc;n tại G&oacute;c sẻ chia</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">L&agrave; người khởi xướng &yacute; tưởng, Thạc sĩ Trương Văn Đạt - Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường chia sẻ: &ldquo;Với phương ch&acirc;m &ldquo;ai dư mang đến cho, ai thiếu th&igrave; đến lấy&rdquo;, G&oacute;c sẻ chia kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ l&agrave; nơi cung cấp c&aacute;c vật dụng thiết yếu cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u thương giữa con người với con người, thể hiện truyền thống &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;. Hy vọng rằng G&oacute;c sẻ chia sẽ l&agrave;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33)"> </span><span style="color:rgb(28, 30, 33)">điểm đến quen thuộc của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sau mỗi giờ học để tiếp th&ecirc;m động lực vượt qua kh&oacute; khăn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hy vọng rằng ch&iacute;nh c&aacute;c bạn nhận được sự hỗ trợ ng&agrave;y h&ocirc;m nay sau n&agrave;y sẽ quay trở lại c&ugrave;ng chung tay với nh&agrave; trường lan tỏa th&ecirc;m những gi&aacute; trị tốt đẹp m&agrave; G&oacute;c sẻ chia mang lại.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">TẤN LỰC</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;