Sinh viên Đại học Mở với Nghệ thuật truyền thống dân tộc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 30 năm th&agrave;nh lập Trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/06/1990 &ndash; 15/06/2020), với mong muốn mang văn h&oacute;a, nghệ thuật, &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến với sinh vi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu nghệ thuật truyền thống, chủ đề: Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương với Sinh vi&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh được cụm thi đua số 1 gồm Đo&agrave;n khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n khoa Kế to&aacute;n &ndash; Kiểm to&aacute;n v&agrave; Đo&agrave;n khoa Luật đăng cai tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/4.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gần 400 bạn sinh vi&ecirc;n tham gia trong chương tr&igrave;nh giao lưu</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu nghệ thuật truyền thống, chủ đề: Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương với Sinh vi&ecirc;n được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 13/06/2020 tại Hội trường lầu 4 cơ sở Nguyễn Kiệm. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động mang nghệ thuật truyền thống, &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &ldquo;Văn h&oacute;a thưởng thức&rdquo; về &acirc;m nhạc, nhạc cụ truyền thống của d&acirc;n tộc cho c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n. Nội dung chương tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, những n&eacute;t đặc sắc của Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương, tại sao cần phải bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương?</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/3.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện Ban tổ chức chương tr&igrave;nh tặng hoa v&agrave; thư cảm ơn đến Nghệ sĩ ưu t&uacute; Văn Hai, Nghệ nh&acirc;n Nguyệt Thu, Đạo diễn &ndash; Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Nghệ sĩ H&agrave; Mỹ Xu&acirc;n, Nghệ nh&acirc;n Thiện Nh&acirc;n v&agrave; TS. L&ecirc; Hồng Phước (từ tr&aacute;i qua).</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/2.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghệ sĩ H&agrave; Mỹ Xu&acirc;n nổi tiếng với vai Trưng Nhị trong vở Tiếng trống M&ecirc; Linh đ&atilde; biểu diễn tr&iacute;ch đoạn Th&aacute;i hậu Dương Văn Nga.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiến Sĩ L&ecirc; Hồng Phước, tr&igrave;nh b&agrave;y một bản đờn ca t&agrave;i tử giao lưu trong chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng với sự tham gia của hơn 300 bạn sinh vi&ecirc;n. Trong suốt chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n được thưởng thức c&aacute;c tr&iacute;ch đoạn cải lương v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c nhạc cụ như đ&agrave;n k&igrave;m, đ&agrave;n c&ograve;, đ&agrave;n tranh v&agrave; đ&agrave;n bầu (gọi l&agrave; tứ tuyệt).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o giảng đường l&agrave; một trong những hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa nhằm hướng Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đến gần hơn với những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc. Bằng nghệ thuật, sự truyền lửa từ những người nghệ nh&acirc;n, nghệ sĩ gi&uacute;p lay động những rung cảm của những người trẻ, biết thấu hiểu những gi&aacute; trị cổ truyền, bồi đắp th&ecirc;m niềm tự h&agrave;o, t&igrave;nh y&ecirc;u con người, th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, y&ecirc;u đất nước. Đ&oacute; cũng l&agrave; mong muốn của ban tổ chức, những người l&agrave;m chương tr&igrave;nh. Trong thời gian tới, Đo&agrave;n trường cũng như Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng c&aacute;c khoa vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những chương tr&igrave;nh đưa nghệ thuật truyền thống đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, đ&aacute;p ứng được nhu cầu của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;