Từ 3-7: Hãng Phim Trẻ sẽ mang 'Điện ảnh trong mắt trẻ thơ' tại các trường Tiểu học.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 03-7-2020, H&atilde;ng Phim Trẻ sẽ tổ chức tiếp hoạt động Điện ảnh trong mắt trẻ thơ tại c&aacute;c trường Tiểu học. V&agrave; nhận lịch đăng k&yacute; từ 14/7 &ndash; 30/8/2020 cho c&aacute;c điểm sinh hoạt H&egrave; to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nội dung chương tr&igrave;nh: tổ chức cho thiếu nhi xem phim hoạt h&igrave;nh, sinh hoạt &yacute; nghĩa b&agrave;i học bổ &iacute;ch từ phim vừa xem, giao lưu tham gia c&aacute;c điệu nhảy vui tươi, s&ocirc;i động c&ugrave;ng với thần thượng của kids như Thơ Nguyễn, tặng qu&agrave; giao lưu c&oacute; chữ k&yacute; từ c&aacute;c cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam; tặng ch&aacute;o Yến Việt, sữa hộp Kun, sữa chua Kun cho mỗi B&eacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, khi tham gia chương tr&igrave;nh, c&aacute;c B&eacute; sẽ được tiếp x&uacute;c với ứng dụng c&ocirc;ng nghệ thực tế Ảo &ndash; được nh&igrave;n thấy m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động, qua đ&acirc;y khuyến khích c&aacute;c B&eacute; th&ecirc;m y&ecirc;u th&iacute;ch, hứng thú trong r&egrave;n luyện thể dục, được tích điểm và nhận quà trong quá trình vận động qua App công nghệ, gi&uacute;p c&aacute;c B&eacute; sẽ c&ugrave;ng phụ huynh sử dụng smart phone c&oacute; hiệu quả trong thời đại mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị nhanh ch&oacute;ng đăng k&yacute; lịch để H&atilde;ng Phim Trẻ sắp xếp, mỗi thiếu nhi khi tham gia đều được nhận qu&agrave; c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; được chăm lo (miễn ph&iacute;) nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hệ: Chị Trịnh Thị&nbsp;Yến &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng Truyền th&ocirc;ng Sự kiện (0972 488430)</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">HPT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;