Sinh viên Lào, Campuchia trong màu áo xanh tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm chung tay uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&quot;,&nbsp;Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với X&atilde; Đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động&nbsp;an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ tại Khu di t&iacute;ch L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;, X&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/me%20vhnah.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh với sự tham gia của hơn 100 c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng của Đo&agrave;n Cơ quan, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ của địa phương. Đặc biệt hơn cả l&agrave; sự tham gia của 3 bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia, 10 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang sinh sống v&agrave; học tập tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hương v&agrave; sinh hoạt, giao lưu truyền thống với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; tại khu di t&iacute;ch lịch sử L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;; trao tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi; tặng 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; ba gia đ&igrave;nh Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng (2.000.000đ/ gia đ&igrave;nh) v&agrave; 01 đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; bộ đội xuất ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt (10.000.000đ), c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia v&agrave; L&agrave;o được biết th&ecirc;m về lịch sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, hiểu th&ecirc;m về truyền th&ocirc;ng v&agrave; phong tục của người Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/luu%20niem.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">MỸ HUY&Ecirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;