Chung kết hội thi "Sinh viên Sư phạm với pháp luật"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại&nbsp;Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra vòng chung kết Hội thi &quot;Sinh viên Sư phạm với Pháp luật&quot; lần thứ VII, năm 2020.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5874-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương trình c&oacute; Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến Nam - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Thạc sĩ Lê Văn Vĩ - Bí thư Chi đoàn Khối quản lí, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM; Thạc sĩ Bùi Vũ Thanh Nhật - Chủ tịch công Đoàn khoa Địa lí; Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị; Đồng chí Nguyễn Vũ Hoài Ân - Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường; Đồng chí Đặng Văn Khoa - Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Thường trực Đo&agrave;n, Hội cơ sở v&agrave; sự có mặt của gần 200 bạn đoàn viên, thanh niên đến tham dự chương trình.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5908-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &quot;Sinh viên Sư phạm với Pháp luật&quot; lần thứ VII, năm 2020 được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường ph&aacute;t động từ th&aacute;ng 10 năm 2020, với 2 bảng dự thi l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bảng c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ đăng nhập ứng dụng YouthHCMUE v&agrave; thực hiện b&agrave;i trắc nghiệm 30 c&acirc;u hỏi trong v&ograve;ng 15 ph&uacute;t. Trải qua 02 đợt dự thi, bảng thi c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 8000 lượt th&iacute; sinh tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5900-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bảng đồng đội, nh&oacute;m 04 th&iacute; sinh sẽ trải qua v&ograve;ng sơ khảo bằng h&igrave;nh thức trắc nghiệm, v&ograve;ng b&aacute;n kết với việc thực hiện sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; v&ograve;ng chung kết với h&igrave;nh thức thi đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ở v&ograve;ng b&aacute;n kết, 03 đội thi đến từ Đo&agrave;n khoa Địa l&iacute;, Gi&aacute;o dục Tiểu học v&agrave; Lịch sử đ&atilde; xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5902-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, 3 đội sẽ trải qua 3 phần thi &ldquo;Kiến thức Ph&aacute;p luật&rdquo;; &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&iacute;&rdquo; v&agrave; &ldquo;C&acirc;u chuyện Ph&aacute;p luật&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t nghẹt thở, b&aacute;m đuổi quyết liệt, vị tr&iacute; qu&aacute;n qu&acirc;n cuối cùng đã thuộc Đội Trái Đất đến từ Đoàn khoa Địa lí với số điểm 316,7; Đội Trung Kiên đến Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học đạt giải Nhì v&agrave; Đội Đồng Tâm đến từ Đoàn khoa Lịch sử đạt giải Ba chung cuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5913-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;