Chung kết hội thi "Sinh viên Sư phạm với pháp luật"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại&nbsp;Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra vòng chung kết Hội thi &quot;Sinh viên Sư phạm với Pháp luật&quot; lần thứ VII, năm 2020.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5874-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương trình c&oacute; Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến Nam - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Thạc sĩ Lê Văn Vĩ - Bí thư Chi đoàn Khối quản lí, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM; Thạc sĩ Bùi Vũ Thanh Nhật - Chủ tịch công Đoàn khoa Địa lí; Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị; Đồng chí Nguyễn Vũ Hoài Ân - Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường; Đồng chí Đặng Văn Khoa - Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Thường trực Đo&agrave;n, Hội cơ sở v&agrave; sự có mặt của gần 200 bạn đoàn viên, thanh niên đến tham dự chương trình.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5908-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &quot;Sinh viên Sư phạm với Pháp luật&quot; lần thứ VII, năm 2020 được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường ph&aacute;t động từ th&aacute;ng 10 năm 2020, với 2 bảng dự thi l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bảng c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ đăng nhập ứng dụng YouthHCMUE v&agrave; thực hiện b&agrave;i trắc nghiệm 30 c&acirc;u hỏi trong v&ograve;ng 15 ph&uacute;t. Trải qua 02 đợt dự thi, bảng thi c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 8000 lượt th&iacute; sinh tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5900-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bảng đồng đội, nh&oacute;m 04 th&iacute; sinh sẽ trải qua v&ograve;ng sơ khảo bằng h&igrave;nh thức trắc nghiệm, v&ograve;ng b&aacute;n kết với việc thực hiện sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; v&ograve;ng chung kết với h&igrave;nh thức thi đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ở v&ograve;ng b&aacute;n kết, 03 đội thi đến từ Đo&agrave;n khoa Địa l&iacute;, Gi&aacute;o dục Tiểu học v&agrave; Lịch sử đ&atilde; xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5902-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, 3 đội sẽ trải qua 3 phần thi &ldquo;Kiến thức Ph&aacute;p luật&rdquo;; &ldquo;Con đường ch&acirc;n l&iacute;&rdquo; v&agrave; &ldquo;C&acirc;u chuyện Ph&aacute;p luật&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t nghẹt thở, b&aacute;m đuổi quyết liệt, vị tr&iacute; qu&aacute;n qu&acirc;n cuối cùng đã thuộc Đội Trái Đất đến từ Đoàn khoa Địa lí với số điểm 316,7; Đội Trung Kiên đến Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học đạt giải Nhì v&agrave; Đội Đồng Tâm đến từ Đoàn khoa Lịch sử đạt giải Ba chung cuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33946/ART_5913-min.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;