Quận 9: Anh bảo vệ dân phố và 10 năm dạy học tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, vẫn c&oacute; nhiều điều tử tế đến từ những con người b&igrave;nh dị l&agrave;m ch&uacute;ng ta cảm thấy ấm &aacute;p lạ thường. Đ&oacute; cũng l&agrave; cảm x&uacute;c của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c ch&uacute;ng t&ocirc;i khi đến với lớp học phổ cập t&igrave;nh thương của anh Trần L&acirc;m Thắng - bảo vệ d&acirc;n phố khu phố Long Bửu, phường Long B&igrave;nh.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src=" No file chosen http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/1.jpg" style="width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Anh Trần L&acirc;m Thắng - gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 9 năm 2020 - đ&atilde; hơn 10 năm duy tr&igrave; lớp học phổ cập t&igrave;nh thương v&agrave;o những buổi tối tại trụ sở khu phố Long Bửu. Kể về &quot;cơ duy&ecirc;n&quot; trở th&agrave;nh &quot;&ocirc;ng gi&aacute;o&quot;, anh trải l&ograve;ng rằng c&acirc;u chuyện cũng rất t&igrave;nh cờ. Khu phố Long Bửu l&agrave; khu vực c&ograve;n nhiều hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn v&agrave; đ&ocirc;ng con nhỏ. L&uacute;c trước khi anh mới l&agrave;m bảo vệ d&acirc;n phố tại đ&acirc;y, cứ mỗi lần bọn trẻ đ&aacute;nh nhau th&igrave; người d&acirc;n lại gọi anh xuống giải quyết. Một lần nọ, để giảng ho&agrave; cho một nh&oacute;m trẻ 15 - 16 tuổi đang chuẩn bị &quot;hỗn chiến&quot;, anh y&ecirc;u cầu cả nh&oacute;m phải viết bản kiểm điểm v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng vi phạm. L&uacute;c n&agrave;y anh mới bất ngờ biết rằng, c&aacute;c em đều kh&ocirc;ng thể viết bản kiểm điểm v&igrave; kh&ocirc;ng biết chữ, kh&ocirc;ng được đi học.</p> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u chuyện đ&atilde; l&agrave;m anh suy nghĩ rất nhiều. Hầu hết c&aacute;c em nhỏ ở khu phố anh l&agrave;m bảo vệ đều l&agrave; con em của những hộ lao động ngh&egrave;o. Nhiều em bỏ học từ sớm hay chưa từng đến trường do cuộc sống qu&aacute; kh&oacute; khăn. Ban ng&agrave;y, c&oacute; em phụ cha mẹ b&aacute;n b&aacute;o, b&aacute;n v&eacute; số; ban đ&ecirc;m l&agrave;m l&ograve; gạch để kiếm th&ecirc;m thu nhập cho gia đ&igrave;nh. Từ điều n&agrave;y, anh Thắng đ&atilde; nảy ra s&aacute;ng kiến th&agrave;nh lập một lớp học phổ cập t&igrave;nh thương để dạy chữ cho c&aacute;c trẻ em ngh&egrave;o trong khu phố. Nghĩ l&agrave; l&agrave;m, anh liền đề xuất Đo&agrave;n phường th&agrave;nh lập lớp học, v&agrave; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để g&otilde; cửa từng nh&agrave; vận động cho c&aacute;c em đến lớp buổi tối.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 10 năm qua, lớp học khu phố Long Bửu lu&ocirc;n s&aacute;ng đ&egrave;n mỗi tối, v&agrave; h&igrave;nh ảnh anh bảo vệ d&acirc;n phố tất bật lo cho c&aacute;c lớp học đ&atilde; trở th&agrave;nh việc quen thuộc th&acirc;n thương của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Nhiều bạn sinh vi&ecirc;n v&igrave; cảm phục tấm l&ograve;ng của anh đ&atilde; t&igrave;nh nguyện hỗ trợ dạy học, từ đ&oacute; gi&uacute;p lớp học mở rộng quy m&ocirc; hơn rất nhiều, tạo điều kiện để c&aacute;c trẻ ngh&egrave;o được tiếp cận th&ecirc;m kiến thức, để c&aacute;c em c&oacute; một tương lai tương s&aacute;ng hơn.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng ng&agrave;y, anh Trần L&acirc;m Thắng l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n tại một c&ocirc;ng ty ở Bi&ecirc;n Ho&agrave;, rồi cứ tối đến lại trở th&agrave;nh người bảo vệ d&acirc;n phố ki&ecirc;m thầy gi&aacute;o lớp học. Vất vả l&agrave; vậy nhưng anh n&oacute;i, mỗi khi l&ecirc;n lớp, thấy c&aacute;c em học sinh t&iacute;u t&iacute;t, say sưa với con chữ, bao mệt mỏi như tan biến. Đối với anh, chẳng phải tiền bạc hay vật chất, m&agrave; t&igrave;nh cảm th&acirc;n thương v&agrave; l&ograve;ng ham học của học tr&ograve; mới ch&iacute;nh l&agrave; thứ khiến anh thấy m&igrave;nh gi&agrave;u c&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33962/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, đại diện Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội Đồng Đội Quận 9 đ&atilde; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng anh, hy vọng anh sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc &yacute; nghĩa của m&igrave;nh để c&aacute;c trẻ ngh&egrave;o được chăm lo, gi&aacute;o dục, g&oacute;p phần l&agrave;m cho x&atilde; hội th&ecirc;m nh&acirc;n văn, tốt đẹp v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align: right;">MINH TUẤN</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng nay 15/5/2021, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Thành phố đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khuôn viên tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi Thành phố; ra mắt Chuyến xe công nghệ và các hoạt động chăm lo cho đội viên, thiếu nhi, Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 25 góc học tập và 50 suất học bổng cho các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; đồng thời trao tặng sổ tiết kiệm cho 23 Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố…

Agile Việt Nam
;