Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021), trong khu&ocirc;n khổ phi&ecirc;n ba của Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 05 tập thể v&agrave; 244 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 Tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/IMG_6913.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Năm nay, hội đồng b&igrave;nh chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; x&eacute;t chọn&nbsp;</span><strong>05</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;tập thể v&agrave;&nbsp;</span><strong>244</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n đủ ti&ecirc;u chuẩn để trao giải thưởng.&nbsp;Trong đó có&nbsp;</span><strong>33</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu 02 năm liên tục,&nbsp;</span><strong>03</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu 03 năm liên tục.&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng thời, có&nbsp;</span><strong>05</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;tập thể và&nbsp;</span><strong>89</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu &quot;Sinh viên 5 tốt&quot; cấp Trung ương năm 2020.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương 05 tập thể&nbsp;&ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển từ phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;nhằm b&igrave;nh chọn, khen thưởng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n với th&agrave;nh t&iacute;ch rất nổi bật trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, trau dồi l&yacute; tưởng, r&egrave;n luyện thể lực, c&oacute; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&agrave; bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu nhằm khen thưởng, ghi nhận&nbsp; những kết quả c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đạt được. Đồng thời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c bạn tiếp tục cố gắng học tập, r&egrave;n luyện đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH TR&Uacute;C</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 16/5 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức được xác nhập từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Theo đó, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Thủ Đức là đồng chí Phan Ngọc Đoan Trang - Phó Bí thư Thành Đoàn.

Agile Việt Nam
;