Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường năm 2021" - đại học Nguyễn Tất Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm mục đ&iacute;nh đưa nền văn h&oacute;a &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến gần hơn với sinh vi&ecirc;n trong thời buổi hiện đại, ng&agrave;y 22/04 vừa qua, Đo&agrave;n - Hội SV Trường&nbsp; Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP.HCM tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; năm 2021 với chủ đề &ldquo;Sinh vi&ecirc;n với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&ldquo;Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sự quan t&acirc;m, theo d&otilde;i v&agrave; hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; mang đến cho người xem những tiết mục biểu diễn được đầu tư v&ocirc; c&ugrave;ng t&acirc;m huyết bằng c&aacute;c tiết mục h&ograve;a tấu Nhạc cụ d&acirc;n tộc, những tiết mục Cải lương Nam Bộ ngọt ng&agrave;o v&agrave; c&aacute;c ca kh&uacute;c mang &acirc;m hưởng d&acirc;n ca từ khắp mọi miền đất nước, theo d&otilde;i tr&iacute;ch đoạn v&agrave; tr&iacute;ch đoạn cải lương &quot;Anh Thư Sử Việt&quot; &ndash; CLB Cải lương Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n.&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34275/bieudien.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(</span>nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc)</span></p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&ograve;n vinh dự c&oacute; sự g&oacute;p mặt của: NSUT L&ecirc; Tứ - Giảng vi&ecirc;n trường ĐH S&acirc;n khấu Điện ảnh TP.HCM, Nghệ sỹ H&agrave; Như<br /> &ndash; Huy chương Bạc Trần Hữu Trang năm 2020, Ca sỹ Lệ Trinh &ndash; Huy chương v&agrave;ng S&acirc;n khấu thủ đ&ocirc; năm 2020.&nbsp;<span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&ocirc;ng qua những chia sẻ của NSUT L&ecirc; Tứ v&agrave; Nghệ sĩ H&agrave; Như trong phần Talkshow đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về truyền thống, về n&eacute;t đẹp v&agrave; cả những kh&oacute; khăn của bộ m&ocirc;n cải lương trong thời buổi hiện đại</span></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:15px"><img alt="Khách mời chia sẽ về Âm nhạc dân tộc học đường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34275/ch%C3%ADae.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">(</span></span>Kh&aacute;ch mời chia sẽ về &Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường)</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Qua tất cả những điều đ&oacute;, s&acirc;n khấu &quot;Sinh vi&ecirc;n với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&quot; đ&atilde; gi&uacute;p thế hệ trẻ hiểu th&ecirc;m v&agrave; y&ecirc;u hơn về nền &acirc;m nhạc truyền thống của d&acirc;n tộc. &Yacute; thức hơn về việc giữ g&igrave;n. ph&aacute;t huy v&agrave; quảng b&aacute; những gi&aacute; trị cao đẹp của nền &quot;&acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&quot; nước nh&agrave; ra thế giới</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">KIM PHỤNG</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;