Tuổi trẻ xung kích - tình nguyện an toàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những ng&agrave;y qua, đại dịch COVID-19 đ&atilde; v&agrave; đang l&acirc;y lan nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&igrave;nh ảnh lực lượng y, b&aacute;c sĩ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đang ng&agrave;y đ&ecirc;m truy vết, khoanh v&ugrave;ng v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p y tế tốt nhất để chống dịch&nbsp;ở tiền tuyến, c&ugrave;ng với đ&oacute;, ở hậu phương, c&aacute;c văn nghệ sĩ v&agrave;&nbsp;tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n cũng chung sức, đồng l&ograve;ng ủng hộ cho &quot;cuộc chiến&quot; chống dịch của cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng. Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin gửi đến qu&yacute; độc giả bộ ảnh tri &acirc;n c&aacute;c lực lượng xung k&iacute;ch chống dịch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/1.jpg" style="height:1262px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/2.jpg" style="height:1262px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/3..jpg" style="height:1299px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/4..jpg" style="height:1317px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/5..jpg" style="height:1311px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34420/6..jpg" style="height:1329px; width:800px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;