Infographic Lý tưởng và khát vọng của Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">V&agrave;o ng&agrave;y 05/6/1911, tại Bến cảng S&agrave;i G&ograve;n,&nbsp;người thanh ni&ecirc;n 21 tuổi - Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;đ&atilde; quyết định&nbsp;bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước của m&igrave;nh&nbsp;với một&nbsp;một tr&aacute;i tim ch&aacute;y bỏng.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; sự kh&aacute;t khao&nbsp;&ldquo;D&agrave;nh tự do cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i, độc lập cho tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34423/BacHoraditimduongcuunuoc.jpg" style="height:800px; width:565px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;