Infographic Lý tưởng và khát vọng của Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">V&agrave;o ng&agrave;y 05/6/1911, tại Bến cảng S&agrave;i G&ograve;n,&nbsp;người thanh ni&ecirc;n 21 tuổi - Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;đ&atilde; quyết định&nbsp;bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước của m&igrave;nh&nbsp;với một&nbsp;một tr&aacute;i tim ch&aacute;y bỏng.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; sự kh&aacute;t khao&nbsp;&ldquo;D&agrave;nh tự do cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i, độc lập cho tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34423/BacHoraditimduongcuunuoc.jpg" style="height:800px; width:565px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;