Tìm hiểu hành trình cứu nước của Bác qua tác phẩm "Hành trình theo chân Bác"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;ch đ&acirc;y hơn 1 thế kỷ c&oacute; một h&agrave;nh tr&igrave;nh vĩ đại đ&atilde; bắt đầu, chuyến đi t&igrave;m độc lập, tự do v&agrave; hạnh ph&uacute;c cho d&acirc;n tộc của ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước 21 tuổi - Nguyễn Tất Th&agrave;nh. Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh th&acirc;n mời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;đọc&nbsp;quyển s&aacute;ch &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&quot; của t&aacute;c giả Trần Đức Tuấn do Nh&agrave; xuất bản Trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c phẩm &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&quot; sẽ gi&uacute;p mỗi người trẻ ch&uacute;ng ta&nbsp;hiểu th&ecirc;m về những diễn tiến trong cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; những gian tru&acirc;n tr&ecirc;n con đường &quot;t&igrave;m h&igrave;nh của nước&quot; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/1.jpg" style="height:1022px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/2.jpg" style="height:1022px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/3.jpg" style="height:1033px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/4.jpg" style="height:1035px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/5.jpg" style="height:1035px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34428/6.jpg" style="height:1022px; width:700px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN LỰC&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Infographic: Đức Quy</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;