Những món quà tình nghĩa trong đêm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&agrave;nh phố trong những ng&agrave;y qua đang nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong việc khống chế dịch bệnh v&agrave; chăm lo tốt nhất cho người d&acirc;n, c&ugrave;ng chung tay&nbsp;để kh&ocirc;ng một ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau. Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; những tấm l&ograve;ng sẻ chia từ tuổi trẻ v&agrave; người d&acirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh, những tấn n&ocirc;ng sản, nhu yếu phẩm đ&atilde; l&agrave; sức mạnh tiếp th&ecirc;m để gi&uacute;p Th&agrave;nh phố khỏe hơn l&uacute;c n&agrave;y.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&acirc;n trọng cảm ơn những m&oacute;n qu&agrave; - những tấm l&ograve;ng nghĩa t&igrave;nh từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong cả nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34489/Trong%20%C4%91%C3%AAm.jpg" style="height:988px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Infographic: Đức Quy</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;