Ấm áp thư tay của y bác sĩ gửi các em thiếu nhi trong bệnh viện dã chiến nhân dịp Trung thu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>M&ugrave;a dịch bệnh nhiều kh&oacute; khăn nhưng c&aacute;c em nhỏ trong bệnh viện d&atilde; chiến vẫn được quan t&acirc;m, chăm lo khi Tết Trung thu đang đến gần.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34589/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Y b&aacute;c sĩ viết thư tay.</em></p> <p style="text-align:justify">Khi tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại c&aacute;c bệnh vi&ecirc;n d&atilde; chiến, đội ngũ y b&aacute;c sĩ lu&ocirc;n phải bận rộn, đối mặt với nhiều kh&oacute; khăn nguy hiểm. V&agrave; d&ugrave; cho kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian ri&ecirc;ng, nhưng khi Trung thu đến, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ tại bệnh viện d&atilde; chiến số 6 vẫn muốn l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; cho c&aacute;c bệnh nhi của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">Tuy tết Trung thu chưa đến nhưng những ng&agrave;y n&agrave;y, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ đ&atilde; &acirc;m th&acirc;m chuẩn bị c&aacute;c phần qu&agrave;, viết tay những bức thư gửi lời ch&uacute;c, t&acirc;m t&igrave;nh đến c&aacute;c bệnh nh&acirc;n nhỏ tuổi.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34589/1.jpg" style="height:504px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34589/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Thư tay v&agrave; c&aacute;c phần qu&agrave; y b&aacute;c sĩ chuẩn bị.</em></p> <p style="text-align:justify">Từ d&ograve;ng thư tay với nội dung ấm &aacute;p như: &ldquo;Ch&uacute;c b&eacute; v&agrave; gia đ&igrave;nh mau khỏe&rdquo;, &ldquo;C&oacute; một bạn nhỏ dễ thương đang đọc những d&ograve;ng tin n&agrave;y&hellip;&rdquo;, &ldquo;Mến ch&uacute;c c&aacute;c con một m&ugrave;a Trung thu tr&agrave;n đầy niềm vui&hellip;&rdquo; hứa hẹn sẽ l&agrave; nguồn năng lượng tinh thần gi&uacute;p c&aacute;c b&eacute; sớm khỏi bệnh v&agrave; được trở về nh&agrave;.</p> <p style="text-align:justify">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; thư viết tay, trong mỗi bức thư c&aacute;c y b&aacute;c sĩ c&ograve;n tinh tế vẽ k&egrave;m nhiều h&igrave;nh ảnh đ&aacute;ng y&ecirc;u, vui tươi. Hiện tại, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ đang tất bật chuẩn bị những m&oacute;n qu&agrave;, c&ugrave;ng những tấm thiệp thật xinh xắn, để d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c b&eacute;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;