Thiếu nhi Bình Chánh giao lưu cùng tình nguyện viên Malaysia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 200 thiếu nhi tại x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tham gia nhiều tr&ograve; chơi vận động bổ &iacute;ch trong khu&ocirc;n khổ hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;X&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; tổ chức s&aacute;ng 17/7.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Malaysia tham gia tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng thiếu nhi địa phương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, đội h&igrave;nh thường trực Hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Malaysia v&agrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến từ Malaysia. Bất chấp r&agrave;o cản về ng&ocirc;n ngữ, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc c&ugrave;ng trẻ em địa phương đ&atilde; c&oacute; một buổi giao lưu sinh hoạt đ&aacute;ng nhớ. Sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ với người tham gia m&agrave; c&ograve;n mang đến th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực về tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện vượt qua mọi bi&ecirc;n giới.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35286/Binh%20Chanh%20Malay%204.jpg" style="height:353px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; thiếu nhi địa phương&nbsp;nhận c&aacute;c phần qu&agrave; từ Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong chương tr&igrave;nh, đại diện Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao một tủ s&aacute;ch tri thức đến x&atilde; đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt v&agrave; nhiều phần qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với mong muốn tiếp sức th&ecirc;m cho c&aacute;c em đến trường.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;