Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức thành công Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải qua 3 ng&agrave;y diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi, &ldquo;Festival Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ VII được tổ chức tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với nhiều kết quả nổi bật.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">g&agrave;y 6/8/2022, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen (TP. Hồ Ch&iacute; Minh), &ldquo;Festival Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ VII đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại sau 3 ng&agrave;y diễn ra.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/tn3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">&quot;Nhớ h&agrave;o kh&iacute; Lam Sơn&quot; (Nh&agrave; Văn h&oacute;a thiếu nhi tỉnh Thanh H&oacute;a) - một trong số c&aacute;c tiết mục xuất sắc gi&agrave;nh giải V&agrave;ng trong phần thi nghệ thuật</span></em><em><span style="font-size:12px"> tại Festival</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;bế mạc, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Anh Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ, đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực về chương tr&igrave;nh. Với nhiều lời&nbsp; khen ngợi cho c&aacute;c đơn vị dự thi khi c&oacute; sự đầu tư cao về chất lượng, sự s&aacute;ng tạo trong&nbsp;mỗi phần tranh t&agrave;i, qua đ&oacute; nhấn mạnh, mỗi bạn thiếu nhi về tham dự kỳ Festival h&ocirc;m nay, đều l&agrave; c&aacute;c t&agrave;i năng trong tương lai. Theo đ&oacute; l&agrave; niềm hi vọng, sự gửi gắm tới c&aacute;c em sau khi quay trở về địa phương sẽ c&ugrave;ng nhau lan tỏa những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa của Festival tới bạn b&egrave;, để c&ugrave;ng nhau thi đua học tập, r&egrave;n luyện, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, lập th&agrave;nh t&iacute;ch nhằm ch&agrave;o mừng đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII., nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="600" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/DTK_0122.jpg" style="height:302px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute;&nbsp;&nbsp;L&ecirc; Anh Qu&acirc;n ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;bế mạc</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n trao tặng Bằng khen cho 23 đơn vị đạt giải xuất sắc to&agrave;n đo&agrave;n. Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Bằng khen cho 23 đơn vị đạt giải A to&agrave;n đo&agrave;n v&agrave; 06 đơn vị đạt giải B to&agrave;n đo&agrave;n.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Trao tặng bằng khen&nbsp;cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại Li&ecirc;n hoan</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/tn2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang&nbsp;- B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng bằng khen&nbsp;cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại Li&ecirc;n hoan</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động định kỳ diễn ra 05 năm/lần do Hội đồng Đội Trung ương chủ tr&igrave; tổ chức v&agrave;&nbsp;lu&ocirc;n thu h&uacute;t&nbsp;số lượng lớn đại biểu&nbsp;đến từ </span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;c cung,&nbsp;nh&agrave; thiếu nhi, </span>Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi tr&ecirc;n cả nước.&nbsp;Ri</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&ecirc;ng năm nay, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đ&oacute;n hơn 2500 đại biểu l&agrave; thiếu nhi v&agrave; phụ tr&aacute;ch đến từ 52 tỉnh, th&agrave;nh&nbsp;về tham dự. Chương tr&igrave;nh được tổ chức nhằm mục đ&iacute;ch gi&uacute;p cho c&aacute;c em&nbsp;c&oacute; cơ hội tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật, c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i, thể hiện năng khiếu qua c&aacute;c phần thi, cũng như được tham quan c&aacute;c điểm di t&iacute;ch lịch sử, vui chơi tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, giao lưu l&agrave;m quen th&ecirc;m nhiều người bạn mới.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&quot;Festival Nh&agrave; thiếu nhi to&agrave;n quốc&quot; lần thứ VIII&nbsp;được tổ chức v&agrave;o năm 2027 tới sẽ do tỉnh L&acirc;m Đồng đăng cai tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến cho thiếu nhi khắp cả nước những trải nghiệm th&uacute; vị.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">THU HƯƠNG</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;